ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

คลิกดาวโหลดเอกสารจากตำแหน่งที่ท่านสมัครไว้

หน้าเวปนี้จะคงอยู่เป็นเวลา 60 วินาที

หลังจากนั้นจะนำท่านเข้าสู่หน้าเวปไซต์หลักของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (มีเอกสารอยู่ในหน้าแรกด้วยเช่นกัน)
1.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ,นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ,นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ และแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

2.เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

3.นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ