วิสัยทัศน์ :: คนสุโขทัย มีสุขภาพดีบนวิถีไทย ด้วยระบบบริการสาธารณสุขที่ดี และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม

เอกสารตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บข้อมูลของการตรวจราชการปี 2559 คณะที่ 1-5 

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสุโขทัย
แผนที่ตั้งหน่วยงาน
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข
ประชากรปี 55 แบ่งกลุ่มอายุ XLS
ประชากรปี 56 แบ่งกลุ่มอายุ XLS
ประชากรปี 57 แบ่งกลุ่มอายุ XLS
ประชากรปี 58 แบ่งกลุ่มอายุ XLS
ประชากรปี 59 แบ่งกลุ่มอายุ XLS

สาธารณสุขอำเภอ

อำเภอเมือง
อำเภอสวรรคโลก
อำเภอศรีสำโรง
อำเภอศรีสัชนาลัย
อำเภอบ้านด่านลานหอย
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
อำเภอคีรีมาศ
อำเภอกงไกรลาศ
อำเภอศรีนคร

รพ.สต.
Sukhothai Public Health Data Center


ดาวโหลด ป้าย 10 ฐานความผิด และ SPOT ทั้งหมด [Download]

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

วันที่ 14 - 18 พฤศจิกายน 2559

เวลา 8.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

การแต่งกาย
สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรงยาวระดับเข่า สวมรองเท้าหุ้มส้น หรือรองเท้าสุภาพ สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น

หมายเหตุ ห้ามใส่กางเกงยีนส์ และสวมรองเท้าแตะ การแต่งกายไม่สุภาพ ไม่รับสมัครทุกกรณี

14 พ.ย. 59 14:40

(คำสั่งมอบอำนาจ) คำสั่งจังหวัดสุโขทัย ที่ 2063/2559 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559 เรื่อง มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัด  หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนกลางที่ปฏิบัติงานประจำในจังหวัด และนายอำเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด

19 ต.ค. 59 10:28

ตราอัตลักษณ์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

คลิกขวา เลือก Save target as... เพื่อบันทึกและสามารถนำไปใช้ในงานต่างๆ

20 ก.ย. 59 11:57

ขอเชิญประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE จังหวัดสุโขทัย ปี 2559 ในวันที่ 8 กันยายน 2559 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 สิงหาคม 2559 คลิกเพื่อดาวโหลดเพลงสำหรับประกวด

Junior Complete Update

Preteen_Update

Teenage_Complette

4 ส.ค. 59 14:56
ข่าว/เวียนเอกสาร
     
เรื่อง
วันประกาศ
1 บริษัท เอส วี พลาซ่า สุโขทัย จำกัด ขอความอนุเคราะห์ ส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา 2 ธ.ค. 59
2 สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559 แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2560 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 1 ธ.ค. 59
3 เอกสารประชุมชี้แจงผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ผ่าน vdo conferance 30 พ.ย. 59
4 แจ้งเพิ่มแฟ้มมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ (43แฟ้ม) 29 พ.ย. 59
5 รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2560 รูปเล่ม 10 พ.ย. 59
6 การพยาบาลแบบผสมผสานฯและโภชนบำบัด วันที่ 21 มค.60 วพบ.พุทธชินราช 7 ต.ค. 59
7 ประชุมวิชาการ และประชุมใหญ่ สมาคมพยาบาลฯ วันที่ 28-30 พย.59 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 7 ต.ค. 59
8 รับสมัคร นักเรียน ม.6 เข้าศึกษา.สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มช. 7 ต.ค. 59
9 ประชุมวิชาการ / พยาบาลเฉพาะทาง คณะพยาบาลศาสตร์ มช. 7 ต.ค. 59
10 อบรมพยาบาล 5 หลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ มช. 15 ก.ย. 59
11 วิชาการพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ 14 ตค.59 สมาคมพยาบาลฯ 15 ก.ย. 59
12 วิชาการรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย 12-14 ตค.59 สมาคมรังสีการแพทย์ 15 ก.ย. 59
13 ทุนส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย ภายใน 30 กย. มูลนิธิ มจ.มัณฑารพ ฯ 15 ก.ย. 59
14 Thailand 4.0 :นวตกรรมบริการด้านสุขภาพ วันที่ 17-18 พย.59 รพ.พุทธชินราช 15 ก.ย. 59
15 เชิญประชุม วันพิชิตติดเชื้อในกระแสเลือด 12-13 กย.59 สป. กสธ. 7 ก.ย. 59
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
51
ระเบียนที่ 1 - 15 / 756    
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศสอบราคาซื้อหลอดไฟฟ้า LED พร้อมติดตั้ง สำหรับโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 26 ธ.ค. 2559
2 (ร่าง) ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ธ.ค. 2559
3 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รายการรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน 1 คัน สำหรับโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม 28 พ.ย. 2559
4 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน รายการ รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน 28 พ.ย. 2559
5 ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติพร้อมวัดเปอร์เซ็นความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดพร้อมรถเข็น จำนวน 2 เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลศรีนคร 21 พ.ย. 2559
6 ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump) สำหรับโรงพยาบาลศรีนคร 30 พ.ย. 2559
7 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้่อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน 25 พ.ย. 2559
8 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุโขทัย ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 3 พ.ย. 2559
9 ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย ของโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 2 พ.ย. 2559
10 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย ของโรงพยาบาลคีรีมาศ ตำบลโตนด อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 1 พ.ย. 2559
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
33
ระเบียนที่ 1 - 10 / 322    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง/ข่าว
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม 16 ธ.ค. 59
2 ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา และเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา 16 ธ.ค. 59
3 ประกาศฯ เรื่องขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชี รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่ง แพทย์แผนไทย 30 พ.ย. 59
4 ประกาศฯ เรื่องชื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมิรความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขและแพทย์แผนไทย 28 พ.ย. 59
5 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 30 พ.ย. 59
6 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา และนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา 2 ธ.ค. 59
7 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา แพทย์แพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา นักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา เจ้าพนักงานเวชกินฉุกเฉิน จำนวน 1 อัตรา เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา และ นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา 30 พ.ย. 59
8 ประกาศรับสมัครฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา และแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา 23 พ.ย. 59
9 ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา 20 พ.ย. 59
10 ประกาศฯ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขั้นดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 25 พ.ย. 59
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
29
ระเบียนที่ 1 - 10 / 284    
เอกสารประกอบการประชุม
     
เรื่อง
วันประกาศ
1 รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2560 รูปเล่ม 10 พ.ย. 59
2 คู่มือระบบบัญชาการเหตุการณ์ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ส(รับการจัดการในภาวะสาธารณภัย/ภัยพิบัติ (Public Health Emergency Incident Command System: PHEICS) 4 พ.ย. 59
3 สไลด์การประชุมตัวชี้วัดวันที่ 18 ตุลาคม 2559 โรงแรมเทรเชอร์ 19 ต.ค. 59
4 เอกสารประกอบการจัดประชุม 18 ตุลาคม 2559 (ไฟล์ขนาด 105MB ควรใช้คอมพิวเตอร์ ต่อผ่าน WIFI เพื่อดาวโหลดเอกสาร) 10 ต.ค. 59
5 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ_๒-๓ พ.ค. ๕๙ 18 พ.ค. 59
6 สไลด์ประกอบการประชุมชี้แจงตัวชี้วัดตามแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารสุข กรณีปกติ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ระดับอำเภอ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ 11 ม.ค. 59
7 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระเบียบการบริหารจัดการและเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหายา และเวชภัณฑ์ทีมิใช่ยา 30 ก.ค. 57
8 คู่มือการปฐมนิเทศ วพบ.พุทธชินราช รุ่น 1 20-30 เมย.56 6 เม.ย. 56
9 เอกสาร DHS นำเสนอผู้ตรวจราชการฯ 4 เม.ย. 56
10 เอกสารการทบทวนการจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข 19 มกราคม 2556 27 มี.ค. 56
11 เอกสารและแบบเก็บตัวชี้วัดเครือข่ายพยาบาล (สำนักการพยาบาล) 7 มี.ค. 56
12 เอกสารของ สปสช.ประกอบการประชุมจัดทำแผนฯ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 15 พ.ย. 55
ระเบียนที่ 1 - 12 / 12    
รายงานประชุมประจำเดือน
     
ประจำเดือน
วันประกาศ
1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 12 ปี 2558 1 ก.พ. 59
2 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 11 ปี 2558 1 ก.พ. 59
3 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 10 ปี 2558 28 พ.ย. 58
4 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 9 ปี 2558 28 พ.ย. 58
5 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 4 ปี 2558 4 มิ.ย. 58
6 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 3 ปี 2558 4 มิ.ย. 58
7 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 2 ปี 2558 1 พ.ค. 58
8 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 1/2558 27 เม.ย. 58
9 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ 5 ม.ค. 58
10 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ 2 ธ.ค. 57
11 รายงานประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๙ ปี ๒๕๕๗ 31 ต.ค. 57
12 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ 29 ก.ย. 57
1
2
ระเบียนที่ 1 - 12 / 21    
ปฏิทินปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 47
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
สัปดาห์ที่ 48
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
สัปดาห์ที่ 49
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
สัปดาห์ที่ 50
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
สัปดาห์ที่ 51
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
นพ.สสจ.สุโขทัย


นพ.สมศักดิ์  นุกูลอุดมพานิชย์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

Web Links

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
331 หมู่ 14 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ 0-5561-3354, 0-5561-2258 โทรสาร 0-5561-3375
Email :: pho6401@health2.moph.go.th สำเนาถึง hs6two@gmail.com
Best View 1366 x 768 pixel Internet Explorer & Google Chrome