วิสัยทัศน์ :: คนสุโขทัย มีสุขภาพดีบนวิถีไทย ด้วยระบบบริการสาธารณสุขที่ดี และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม

เอกสารตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บข้อมูลของการตรวจราชการปี 2559 คณะที่ 1-5 

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสุโขทัย
แผนที่ตั้งหน่วยงาน
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข
ประชากรปี 55 แบ่งกลุ่มอายุ XLS
ประชากรปี 56 แบ่งกลุ่มอายุ XLS
ประชากรปี 57 แบ่งกลุ่มอายุ XLS
ประชากรปี 58 แบ่งกลุ่มอายุ XLS
ประชากรปี 59 แบ่งกลุ่มอายุ XLS

สาธารณสุขอำเภอ

อำเภอเมือง
อำเภอสวรรคโลก
อำเภอศรีสำโรง
อำเภอศรีสัชนาลัย
อำเภอบ้านด่านลานหอย
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
อำเภอคีรีมาศ
อำเภอกงไกรลาศ
อำเภอศรีนคร

รพ.สต.
Sukhothai Public Health Data Center


ดาวโหลด ป้าย 10 ฐานความผิด และ SPOT ทั้งหมด [Download]

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ๒ อัตรา และจพ.ทันตสาธารณสุข ๓ อัตรา สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่วันที่ ๒๑ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ

21 ธ.ค. 59 14:45

พิมพ์ข้อความที่นี่  

ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน

21 ธ.ค. 59 14:13

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

วันที่ 14 - 18 พฤศจิกายน 2559

เวลา 8.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

การแต่งกาย
สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรงยาวระดับเข่า สวมรองเท้าหุ้มส้น หรือรองเท้าสุภาพ สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น

หมายเหตุ ห้ามใส่กางเกงยีนส์ และสวมรองเท้าแตะ การแต่งกายไม่สุภาพ ไม่รับสมัครทุกกรณี

14 พ.ย. 59 14:40

(คำสั่งมอบอำนาจ) คำสั่งจังหวัดสุโขทัย ที่ 2063/2559 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559 เรื่อง มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัด  หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนกลางที่ปฏิบัติงานประจำในจังหวัด และนายอำเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด

19 ต.ค. 59 10:28
ข่าว/เวียนเอกสาร
     
เรื่อง
วันประกาศ
1 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยฯ 16 ม.ค. 60
2 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ และจัดแสดงนิทรรศการด้านการแพทย์แผนไทยฯ 16 ม.ค. 60
3 รับสมัครเข้าศึกษาต่อสถาบันพระบรมราชชนก ระบบคัดตรงจากพื้นที่โควต้าจังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 8 -21 มกราคม 2560 12 ม.ค. 60
4 แบบรายงานผลการพัฒนาบุคลากร ปี 2560 12 ม.ค. 60
5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อพยาธิโปรโตซัวและปรสิตในลำไส้" 11 ม.ค. 60
6 รับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางเวชศาสตร์ครอบครัว ฯ สป. ภายใน 8 กพ.60 6 ม.ค. 60
7 ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบัยพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปี 2560 30 ธ.ค. 59
8 เอกสารแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 26 ธ.ค. 59
9 เตรียมความพร้อมการเกษียณอายุ 3 รุ่น คณะพยาบาลศาสร์ มช. 22 ธ.ค. 59
10 มาตรฐานเวชระเบียนศุ่ประเทศไทย 4.0 วันที่ 15-17 กพ.60 สมาคมเวชสถิติฯ 22 ธ.ค. 59
11 พยาบาลฌแพาะทาง โรคเรื้อรัง ( DM/HT) 6 กพ.-26 พค.60 วพบ.พะเยา 22 ธ.ค. 59
12 ประชุม/อบรมคณะพยาบาลศาสตร์ มช. 2 เรื่อง 22 ธ.ค. 59
13 เชิญสมัครร่วมโครการ Regional Knowledge Management : ระบบยา โรคหัวใจ และหน่วย ICU (HACC:NU ) 22 ธ.ค. 59
14 การรับบริจาคเงินเข้ากองทุนทุนการศึกษาฯ ม.มหาสารคาม 22 ธ.ค. 59
15 ประชุม/อบรม คณะพยาบาลศาสตร์ มช. 3 หลักสูตร 22 ธ.ค. 59
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
52
ระเบียนที่ 1 - 15 / 772    
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง สอบราคาซื้อหลอดไฟฟ้า LED พร้อมติดตั้ง ครั้งที่ 2 23 ม.ค. 2560
2 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ม.ค. 2560
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 27 ม.ค. 2560
4 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อหลอดไฟ LED พร้อมติดตั้ง 31 ม.ค. 2560
5 ประกาศราคากลางการเช่าระบบสื่อสารรถพยาบาลปลอดภัย (GPS Tracking) 9 ม.ค. 2560
6 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ธ.ค. 2559
7 ประกาศสอบราคาซื้อหลอดไฟฟ้า LED พร้อมติดตั้ง สำหรับโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 26 ธ.ค. 2559
8 (ร่าง) ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ธ.ค. 2559
9 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รายการรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน 1 คัน สำหรับโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม 28 พ.ย. 2559
10 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน รายการ รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน 28 พ.ย. 2559
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
33
ระเบียนที่ 1 - 10 / 327    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง/ข่าว
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประกาศฯเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานบริการ 30 ม.ค. 60
2 ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 26 ม.ค. 60
3 ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่ง พนักงานบริการ 20 ม.ค. 60
4 ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 24 ม.ค. 60
5 ประกาศฯ เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 20 ม.ค. 60
6 สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระบบคัดตรงจากพื้นที่ จังหวัดสุโขทัย ปี 2560 21 ม.ค. 60
7 โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ , แพทย์แผนไทย, นักกายภาพบำบัด, เจ้าหน้าที่พัสดุ, นายช่างเทคนิค 9 ม.ค. 60
8 ประกาศฯ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานเงินและบัญชี และเจ้าพนักงานธุรการ 11 ม.ค. 60
9 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 ตำแหน่ง 20 ม.ค. 60
10 ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 13 ม.ค. 60
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
31
ระเบียนที่ 1 - 10 / 303    
เอกสารประกอบการประชุม
     
เรื่อง
วันประกาศ
1 รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2560 รูปเล่ม 10 พ.ย. 59
2 คู่มือระบบบัญชาการเหตุการณ์ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ส(รับการจัดการในภาวะสาธารณภัย/ภัยพิบัติ (Public Health Emergency Incident Command System: PHEICS) 4 พ.ย. 59
3 สไลด์การประชุมตัวชี้วัดวันที่ 18 ตุลาคม 2559 โรงแรมเทรเชอร์ 19 ต.ค. 59
4 เอกสารประกอบการจัดประชุม 18 ตุลาคม 2559 (ไฟล์ขนาด 105MB ควรใช้คอมพิวเตอร์ ต่อผ่าน WIFI เพื่อดาวโหลดเอกสาร) 10 ต.ค. 59
5 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ_๒-๓ พ.ค. ๕๙ 18 พ.ค. 59
6 สไลด์ประกอบการประชุมชี้แจงตัวชี้วัดตามแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารสุข กรณีปกติ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ระดับอำเภอ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ 11 ม.ค. 59
7 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระเบียบการบริหารจัดการและเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหายา และเวชภัณฑ์ทีมิใช่ยา 30 ก.ค. 57
8 คู่มือการปฐมนิเทศ วพบ.พุทธชินราช รุ่น 1 20-30 เมย.56 6 เม.ย. 56
9 เอกสาร DHS นำเสนอผู้ตรวจราชการฯ 4 เม.ย. 56
10 เอกสารการทบทวนการจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข 19 มกราคม 2556 27 มี.ค. 56
11 เอกสารและแบบเก็บตัวชี้วัดเครือข่ายพยาบาล (สำนักการพยาบาล) 7 มี.ค. 56
12 เอกสารของ สปสช.ประกอบการประชุมจัดทำแผนฯ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 15 พ.ย. 55
ระเบียนที่ 1 - 12 / 12    
รายงานประชุมประจำเดือน
     
ประจำเดือน
วันประกาศ
1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 12 ปี 2558 1 ก.พ. 59
2 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 11 ปี 2558 1 ก.พ. 59
3 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 10 ปี 2558 28 พ.ย. 58
4 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 9 ปี 2558 28 พ.ย. 58
5 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 4 ปี 2558 4 มิ.ย. 58
6 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 3 ปี 2558 4 มิ.ย. 58
7 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 2 ปี 2558 1 พ.ค. 58
8 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 1/2558 27 เม.ย. 58
9 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ 5 ม.ค. 58
10 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ 2 ธ.ค. 57
11 รายงานประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๙ ปี ๒๕๕๗ 31 ต.ค. 57
12 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ 29 ก.ย. 57
1
2
ระเบียนที่ 1 - 12 / 21    
ปฏิทินปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 52
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 01
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 02
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 03
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 04
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
นพ.สสจ.สุโขทัย


นพ.สมศักดิ์  นุกูลอุดมพานิชย์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

Web Links

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
331 หมู่ 14 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ 0-5561-3354, 0-5561-2258 โทรสาร 0-5561-3375
Email :: pho6401@health2.moph.go.th สำเนาถึง hs6two@gmail.com
Best View 1366 x 768 pixel Internet Explorer & Google Chrome