วิสัยทัศน์ :: คนสุโขทัย มีสุขภาพดีบนวิถีไทย ด้วยระบบบริการสาธารณสุขที่ดี และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม

เอกสารตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บข้อมูลของการตรวจราชการปี 2559 คณะที่ 1-5 

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสุโขทัย
แผนที่ตั้งหน่วยงาน
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข
ประชากรปี 55 แบ่งกลุ่มอายุ XLS
ประชากรปี 56 แบ่งกลุ่มอายุ XLS
ประชากรปี 57 แบ่งกลุ่มอายุ XLS
ประชากรปี 58 แบ่งกลุ่มอายุ XLS
ประชากรปี 59 แบ่งกลุ่มอายุ XLS

สาธารณสุขอำเภอ

อำเภอเมือง
อำเภอสวรรคโลก
อำเภอศรีสำโรง
อำเภอศรีสัชนาลัย
อำเภอบ้านด่านลานหอย
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
อำเภอคีรีมาศ
อำเภอกงไกรลาศ
อำเภอศรีนคร

รพ.สต.
Sukhothai Public Health Data Center
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข ได้ปรับปรุงแบบรายงานน้ำท่วมใหม่ขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยขณะเกิดภัย ให้ส่งแบบฟอร์มมาที่กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ภายในเวลา 18.00 น.ของวันที่ออกปฏิบัติการ ทาง e-mail: pherskto@gmail.com เพื่อรวบรวมส่งสำนักสาธารณสุขฉุกเฉินต่อไป

[Download]

19 ก.ค. 60 13:54

ไฟล์นำเสนอคณะตรวจราชการ

​1. ไฟล์นำเสนอคณะตรวจราชการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

2. ไฟล์นำเสนอสรุปการตรวจราชการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

 

 

11 ก.พ. 60 14:12

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ๒ อัตรา และจพ.ทันตสาธารณสุข ๓ อัตรา สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่วันที่ ๒๑ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ

21 ธ.ค. 59 14:45

พิมพ์ข้อความที่นี่  

ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน

21 ธ.ค. 59 14:13
ข่าว/เวียนเอกสาร
     
เรื่อง
วันประกาศ
1 พยาบาลไทย ก้าวไกลสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน วันที่ 15-16 พย.60 สภาการพยาบาล 7 ก.ย. 60
2 อบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ปี 2560 7 ก.ย. 60
3 รับสมัครศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ปี 2561 (กลุ่มสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี) มหาวิทยาลัยนเรศวร 7 ก.ย. 60
4 หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฎิบัตทั่วไป รุ่น 28,29 คณะพยาบาลศาสตร์ มศว. 7 ก.ย. 60
5 ประชุมวิชาการศิษย์เก่าเรื่องการให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 23 กย.60 วสส.พิษณุโลก 7 ก.ย. 60
6 หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหาร แพทยสภา ภายใน 25 กย.60 7 ก.ย. 60
7 ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินสนับสนุนโครงการเพื่อร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลสืบสานพระราชดำริและพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 7 ก.ย. 60
8 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจ ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนกลางที่ปฏิบัติงานประจำในจังหวัด และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัด 31 ส.ค. 60
9 ขอจัดส่ง Policy Brief ของโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 29 ส.ค. 60
10 อบรมฟื้นฟูวิชาชีพการสาธารณสุข วันที่ 25-27 กย. สภาการสาธารณสุขชุมชน 29 ส.ค. 60
11 ขอส่งประกาศคณะกรรมอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดสุโขทัย 22 ส.ค. 60
12 เอกสารตรวจราชการรอบ 2 26 ก.ค. 60
13 ขอเชิญประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2560 17 ก.ค. 60
14 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 14 เรื่อง "Key Evidence on Infection Prevention and Control" 12 ก.ค. 60
15 สรุปรายงานการประชุม video conference การตรวจสอบการจัดเก็บข้อมูล ครั้งที่ 5/2560 3 ก.ค. 60
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
59
ระเบียนที่ 1 - 15 / 872    
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ Thermal ไม่น้อยกว่า A4 จำนวน 5 เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย และโรงพยาบาลสวรรคโลก 2 ต.ค. 2560
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 2 ต.ค. 2560
3 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล จำนวน 294 เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดสุโขทัย 2 ต.ค. 2560
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องอบความร้อนคลื่นสัั้น จำนวน 5 เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย และโรงพยาบาลสวรรคโลก 2 ต.ค. 2560
5 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ จำนวน 5 เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย และโรงพยาบาลสวรรคโลก 2 ต.ค. 2560
6 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) จำนวน 5 เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย และโรงพยาบาลสวรรคโลก 2 ต.ค. 2560
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องตรวจสมรรรถภาพปอด จำนวน 2 เครื่อง 29 ก.ย. 2560
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ก.ย. 2560
9 ประกาศราคากลางซ่อมแซมแฟลตพักเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย จำนวน 1 งาน 21 ก.ย. 2560
10 ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำหรับโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 6 ก.ย. 2560
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
42
ระเบียนที่ 1 - 10 / 418    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง/ข่าว
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประกาศฯ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 26 ก.ย. 60
2 ประกาศฯรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข สอ.บ.บ้านหนองผักบุ้ง และตำแหน่ง พนักงานบริการ สอ.บ.บึงบอน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งเสลี่ยม 22 ก.ย. 60
3 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 10 ต.ค. 60
4 ประกาศฯ จังหวัดสุโขทัย เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 1 ก.ย. 60
5 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข พนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 26 ส.ค. 60
6 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 19 ส.ค. 60
7 ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 12 ส.ค. 60
8 ประกาศฯรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานเปล โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 24 ก.ค. 60
9 ประกาศฯบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมและพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาบคีรีมาศ 26 ก.ค. 60
10 ประกาศฯบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ โรงพยาบาลศรีนคร 2 ส.ค. 60
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
38
ระเบียนที่ 1 - 10 / 376    
เอกสารประกอบการประชุม
     
เรื่อง
วันประกาศ
1 คู่มือ ITA 14 มิ.ย. 60
2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการติดตามตรวจสอบรวมทั้งการเชื่อมโยงระบบข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ ๔๓ แฟ้ม ของคณะทำงานที่เกี่ยวข้องในระดับเขตและจังหวัด เขตสุขภาพที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในวันที่ ๓-๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 4 พ.ค. 60
3 เอกสารอบรมสาเหตุการตาย 18 เมษายน 2560 2 พ.ค. 60
4 กรอบแผนยุทธศาสตร์ สป.ปี 2560-2564 1 พ.ค. 60
5 เอกสารประชุมสรุปผลการตรวจราชการ รอบ 1-2560 1 พ.ค. 60
6 เอกสารประกอบการประชุม ICS (แบบฟอร์ม และ PPT) วันที่ 24-25 เมษายน 2560 8 เม.ย. 60
7 รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2560 รูปเล่ม 10 พ.ย. 59
8 คู่มือระบบบัญชาการเหตุการณ์ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ส(รับการจัดการในภาวะสาธารณภัย/ภัยพิบัติ (Public Health Emergency Incident Command System: PHEICS) 4 พ.ย. 59
9 สไลด์การประชุมตัวชี้วัดวันที่ 18 ตุลาคม 2559 โรงแรมเทรเชอร์ 19 ต.ค. 59
10 เอกสารประกอบการจัดประชุม 18 ตุลาคม 2559 (ไฟล์ขนาด 105MB ควรใช้คอมพิวเตอร์ ต่อผ่าน WIFI เพื่อดาวโหลดเอกสาร) 10 ต.ค. 59
11 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ_๒-๓ พ.ค. ๕๙ 18 พ.ค. 59
12 สไลด์ประกอบการประชุมชี้แจงตัวชี้วัดตามแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารสุข กรณีปกติ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ระดับอำเภอ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ 11 ม.ค. 59
13 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระเบียบการบริหารจัดการและเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหายา และเวชภัณฑ์ทีมิใช่ยา 30 ก.ค. 57
14 คู่มือการปฐมนิเทศ วพบ.พุทธชินราช รุ่น 1 20-30 เมย.56 6 เม.ย. 56
15 เอกสาร DHS นำเสนอผู้ตรวจราชการฯ 4 เม.ย. 56
1
2
ระเบียนที่ 1 - 15 / 18    
ปฏิทินปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 34
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
สัปดาห์ที่ 35
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 36
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
สัปดาห์ที่ 37
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
สัปดาห์ที่ 38
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
นพ.สสจ.สุโขทัย


นพ.สมศักดิ์  นุกูลอุดมพานิชย์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

Web Links

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
331 หมู่ 14 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ 0-5561-3354, 0-5561-2258 โทรสาร 0-5561-3375
Email :: pho6401@health.moph.go.th สำเนาถึง hs6two@gmail.com
Best View 1366 x 768 pixel Internet Explorer & Google Chrome