วิสัยทัศน์ :: คนสุโขทัย มีสุขภาพดีบนวิถีไทย ด้วยระบบบริการสาธารณสุขที่ดี และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม

เอกสารตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บข้อมูลของการตรวจราชการปี 2559 คณะที่ 1-5 

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสุโขทัย
แผนที่ตั้งหน่วยงาน
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข
ประชากรปี 55 แบ่งกลุ่มอายุ XLS
ประชากรปี 56 แบ่งกลุ่มอายุ XLS
ประชากรปี 57 แบ่งกลุ่มอายุ XLS
ประชากรปี 58 แบ่งกลุ่มอายุ XLS
ประชากรปี 59 แบ่งกลุ่มอายุ XLS

สาธารณสุขอำเภอ

อำเภอเมือง
อำเภอสวรรคโลก
อำเภอศรีสำโรง
อำเภอศรีสัชนาลัย
อำเภอบ้านด่านลานหอย
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
อำเภอคีรีมาศ
อำเภอกงไกรลาศ
อำเภอศรีนคร

รพ.สต.
Sukhothai Public Health Data Center


ดาวโหลด ป้าย 10 ฐานความผิด และ SPOT ทั้งหมด [Download]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ไฟล์นำเสนอคณะตรวจราชการ

​1. ไฟล์นำเสนอคณะตรวจราชการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

2. ไฟล์นำเสนอสรุปการตรวจราชการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

 

 

11 ก.พ. 60 14:12

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ๒ อัตรา และจพ.ทันตสาธารณสุข ๓ อัตรา สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่วันที่ ๒๑ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ

21 ธ.ค. 59 14:45

พิมพ์ข้อความที่นี่  

ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน

21 ธ.ค. 59 14:13

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

วันที่ 14 - 18 พฤศจิกายน 2559

เวลา 8.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

การแต่งกาย
สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรงยาวระดับเข่า สวมรองเท้าหุ้มส้น หรือรองเท้าสุภาพ สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น

หมายเหตุ ห้ามใส่กางเกงยีนส์ และสวมรองเท้าแตะ การแต่งกายไม่สุภาพ ไม่รับสมัครทุกกรณี

14 พ.ย. 59 14:40
ข่าว/เวียนเอกสาร
     
เรื่อง
วันประกาศ
1 การทำงาน CSR ภาครัฐ 25 เม.ย. 60
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพผลงานวิชาการและคัดเลือดผลงานวิชาการยอดเยี่ยมกระทรวงสาธารณสุข ปี 2560 วันที่ 18-19 พค.60 สป. 24 เม.ย. 60
3 ประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล วันที่ 22-25 สค.60 ชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล 24 เม.ย. 60
4 เชิญเข้าร่วมโครงการสัญจร " กฏหมายการแพทย์ที่จำเป็น " 24 เม.ย. 60
5 เชิญเข้าศึกษาจาก "คลังความรู้" ผ่านทางเวปไซด์สถาบันดำรงราชานุภาพ 24 เม.ย. 60
6 ผลการคัดเลือกนัการสาธารณสุขดีเด่น รางวัลชัยนาทนเรนทร ปี 2559 24 เม.ย. 60
7 ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการฯ วันที่ 6-7 กค.60 วสส.อุบลราชธานี 24 เม.ย. 60
8 ขอส่งสำเนาหนังสือวัดโพธิวงศารามฯ 10 เม.ย. 60
9 ขอส่งสำเนาหนังสือคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ 10 เม.ย. 60
10 ขอส่งสำเนาหนังสือชมรมนักข่าวและสื่อสารมวลขฃชน (ประเทศไทย) 10 เม.ย. 60
11 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต-ดุษฎีบัณฑิต ปี 2560 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รอบ 2) 10 เม.ย. 60
12 สาธารณสุขศาสตร์ มหาบัณฑิต -ดุษฎีบัณฑิต ปี 2560 มหาวิทยาลัยนเรศวร 10 เม.ย. 60
13 พยาบาลเฉพาะทางสาขาผู้ป่วยวิกฤต วันที่ 19 มิย.- 7 ตค.60 วพบ.สรรพสิทธิประสงค์ 10 เม.ย. 60
14 ประชุม อบรม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 หลักสูตร 10 เม.ย. 60
15 ประชุมวิชาการบริหารสาธารณสุข ปี 2560 วันที่ 3-5 พค.60 สมาคมนักบริหารสาธารณสุข 10 เม.ย. 60
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
56
ระเบียนที่ 1 - 15 / 828    
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 27 เม.ย. 2560
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 138 ตารางเมตร สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 12 พ.ค. 2560
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 138 ตารางเมตร สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยจำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 12 พ.ค. 2560
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 138 ตารางเมตร สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 12 พ.ค. 2560
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 138 ตารางเมตร สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 12 พ.ค. 2560
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวีดีทัศน์ สำหรับโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 7 พ.ค. 2560
7 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 21 เม.ย. 2560
8 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 138 ตารางเมตร สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 30 มี.ค. 2560
9 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 138 ตารางเมตร สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 30 มี.ค. 2560
10 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 138 ตารางเมตร สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยจำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 30 มี.ค. 2560
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
35
ระเบียนที่ 1 - 10 / 348    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง/ข่าว
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประกาศ ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และพนักงานบริการเอกสารทั่วไป 25 เม.ย. 60
2 ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง พนักงานเปล 24 เม.ย. 60
3 ประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 22 เม.ย. 60
4 ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พยาบาลวิชาชีพ เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ และพนักงานบริการเอกสารทั่วไป 18 เม.ย. 60
5 ประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักโภชนาการ 21 เม.ย. 60
6 ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานเปล 17 มี.ค. 60
7 รับสมัครเลื่อน นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ ระหว่างวันที่ 3 - 19 เมษายน 2560 20 เม.ย. 60
8 ประกาศฯ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงากระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 8 เม.ย. 60
9 ประกาศฯเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่ง นักโภชนาการ 27 มี.ค. 60
10 ประกาศ ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 24 มี.ค. 60
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
33
ระเบียนที่ 1 - 10 / 329    
เอกสารประกอบการประชุม
     
เรื่อง
วันประกาศ
1 เอกสารประกอบการประชุม ICS (แบบฟอร์ม และ PPT) วันที่ 24-25 เมษายน 2560 8 เม.ย. 60
2 รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2560 รูปเล่ม 10 พ.ย. 59
3 คู่มือระบบบัญชาการเหตุการณ์ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ส(รับการจัดการในภาวะสาธารณภัย/ภัยพิบัติ (Public Health Emergency Incident Command System: PHEICS) 4 พ.ย. 59
4 สไลด์การประชุมตัวชี้วัดวันที่ 18 ตุลาคม 2559 โรงแรมเทรเชอร์ 19 ต.ค. 59
5 เอกสารประกอบการจัดประชุม 18 ตุลาคม 2559 (ไฟล์ขนาด 105MB ควรใช้คอมพิวเตอร์ ต่อผ่าน WIFI เพื่อดาวโหลดเอกสาร) 10 ต.ค. 59
6 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ_๒-๓ พ.ค. ๕๙ 18 พ.ค. 59
7 สไลด์ประกอบการประชุมชี้แจงตัวชี้วัดตามแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารสุข กรณีปกติ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ระดับอำเภอ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ 11 ม.ค. 59
8 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระเบียบการบริหารจัดการและเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหายา และเวชภัณฑ์ทีมิใช่ยา 30 ก.ค. 57
9 คู่มือการปฐมนิเทศ วพบ.พุทธชินราช รุ่น 1 20-30 เมย.56 6 เม.ย. 56
10 เอกสาร DHS นำเสนอผู้ตรวจราชการฯ 4 เม.ย. 56
11 เอกสารการทบทวนการจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข 19 มกราคม 2556 27 มี.ค. 56
12 เอกสารและแบบเก็บตัวชี้วัดเครือข่ายพยาบาล (สำนักการพยาบาล) 7 มี.ค. 56
13 เอกสารของ สปสช.ประกอบการประชุมจัดทำแผนฯ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 15 พ.ย. 55
ระเบียนที่ 1 - 13 / 13    
ปฏิทินปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 12
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 13
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 14
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 15
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 16
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 17
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
นพ.สสจ.สุโขทัย


นพ.สมศักดิ์  นุกูลอุดมพานิชย์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

Web Links

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
331 หมู่ 14 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ 0-5561-3354, 0-5561-2258 โทรสาร 0-5561-3375
Email :: pho6401@health.moph.go.th สำเนาถึง hs6two@gmail.com
Best View 1366 x 768 pixel Internet Explorer & Google Chrome