วิสัยทัศน์ :: คนสุโขทัย มีสุขภาพดีบนวิถีไทย ด้วยระบบบริการสาธารณสุขที่ดี และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ.2558 

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสุโขทัย
แผนที่ตั้งหน่วยงาน
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข
ประชากรปี 55 แบ่งกลุ่มอายุ XLS
ประชากรปี 56 แบ่งกลุ่มอายุ XLS

สาธารณสุขอำเภอ

อำเภอเมือง
อำเภอสวรรคโลก
อำเภอศรีสำโรง
อำเภอศรีสัชนาลัย
อำเภอบ้านด่านลานหอย
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
อำเภอคีรีมาศ
อำเภอกงไกรลาศ
อำเภอศรีนคร

รพ.สต.
ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ระบบสอบตรง จังหวัดสุโขทัย ปี 2558
.................................................

ด้วยสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข จะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ ระบบสอบตรง จังหวัดสุโขทัย ปี 2558 รายละเอียดดังนี้ การรับสมัคร ทางเวปไซด์ สถาบันพระบรมราชชนก http://admission.pi.in.th ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ หลักสูตรดังนี้

พยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวนรับ 7 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน จำนวนรับ 1 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก

การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย จำนวนรับ 3 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข จำนวนรับ 1 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ชลบุรี

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มได้ที่ สถาบันพระบรมราชชนก http://admission.pi.in.th หรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย โทร 055 -610258 ต่อ 306 ในวันและ เวลาราชการ

22 ม.ค. 58 09:43

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ระบบคัดตรงจากพื้นที่  จังหวัดสุโขทัย ปี 2558

.................................................

         ด้วยสถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข จะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ระบบคัดตรงจากพื้นที่ จังหวัดสุโขทัย  ปี 2558  รายละเอียดดังนี้

         จำนวนโควตา     อำเภอละ 1 คน  

          สถานศึกษา       วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์

          การรับสมัคร      สมัครด้วยตนเอง ที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์

                                ระหว่างวันที่ 5 - 12 มกราคม 2558  ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มได้ที่ สถาบันพระบรมราชชนก http://admission.pi.in.th หรือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์  www.unc.ac.th   โทร ฯ 055-830785

9 ม.ค. 58 09:00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ขอแก้ไขเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 4 อัตรา

นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 1 อัตรา

จะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครตำแหน่งละ 200 บาท

สำหรับผู้ที่ดาวโหลดเอกสารไปแล้ว สามารถดาวโหลดใหม่ได้ค่ะ

6 ม.ค. 58 16:26

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ปีการศึกษา 2558 ท่านสามารถดาวโหลดเอกสารได้ที่ http://www.meded.nu.ac.th

8 ต.ค. 57 16:16
ข่าว/เวียนเอกสาร
     
เรื่อง
วันประกาศ
1 รับสมัครศึกษาต่อหลักสูตรต่างๆของกระทรวงสาธารณสุข โควต้าจังหวัดสุโขทัย ปี 2558 22 ม.ค. 58
2 รับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ ของ สบช. ระบบสอบตรง ปี2558 13 ม.ค. 58
3 วิชาการวิทยาสาสตร์การแพทย์ 25-27 มีค 58 กรมวิทย์ 13 ม.ค. 58
4 ศึกษาต่อ ป.โท เอก คณะพยาบาลศาสตร์ มช.ภายในภุมภาพันธ์ 58 13 ม.ค. 58
5 รับสมัคร คัดเลือก ทุนรัฐบาล ศึกษาต่อในและต่างประเทศ ภายใน 10 เมย.58 13 ม.ค. 58
6 รับสมัครแพทย์โึครงการแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ฯ ปี 2558 ภายใน 28 กพ. 58 13 ม.ค. 58
7 พัฒนาคุณภาพพยาบาลหลักสูตรต่าง ๆ ม.ขอนแก่น 13 ม.ค. 58
8 รับสมัคร บุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระบบคัดตรงจากพื้นที่ จังหวัดสุโขทัย ปี2558 8 ม.ค. 58
9 สมัคร ผอ.สรพ. ภายใน 21 ธค.57 สรพ. 17 ธ.ค. 57
10 ประชุม อบรมวิชาการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สมาคมแพทย์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 17 ธ.ค. 57
11 ประชุม อบรม ทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. 17 ธ.ค. 57
12 รับสมัครสอบความรู้ สาขาเภสัชบำบัด 2-7 กพ.58 สภาเภสัชกรรม 17 ธ.ค. 57
13 ประกวดผลงานคุณภาพ รพ. ภายใน 30 ธค.57 คณะแพทยศาสตร์ ม.น. 17 ธ.ค. 57
14 ขอข้อมูลศิษย์เก่าแพทยศาสตรบัณฑิต ม.นเรศวร 17 ธ.ค. 57
15 ศึกษาต่อป.โท ป.เอก คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลาฯ 17 ธ.ค. 57
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
33
ระเบียนที่ 1 - 15 / 481    
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคีรีมาศ ตามแบบโรงพยาบาลคีรีมาศ ตำบลโตนด อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย จำนวน 1 หลัง 22 ม.ค. 2558
2 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) พื้นที่ใช้สอย 98 ตารางเมตร แบบเลขที่ 5337/32+ข.52/ก.พ./34 สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 21 ม.ค. 2558
3 ประกวดราคาจ้างการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 (1 ครอบครัว) พื้นที่ใช้สอย 76 ตร.ม. แบบเลขที่ 5336/32+ข.52/ก.พ./34 สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 16 ม.ค. 2558
4 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดสายตาสั้นยาวเอียงของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 19 ม.ค. 2558
5 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 29 ธ.ค. 2557
6 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ตู้ส่งต่อผู้ป่วย หมายเลขทะเบียน นข ๒๗๑๖ สุโขทัย ของโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย 29 ธ.ค. 2557
7 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลกงไกรลาศ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500MA แบบแขวนเพดาน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง 22 ธ.ค. 2557
8 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องซักผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ ของ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 22 ธ.ค. 2557
9 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องไตเทียมโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 15 ธ.ค. 2557
10 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารโภชนาการของโรงพยาบาลสุโขทัย 3 ธ.ค. 2557
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
16
ระเบียนที่ 1 - 10 / 152    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง/ข่าว
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประกาศฯ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 31 ม.ค. 58
2 ประกาศฯ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 31 ม.ค. 58
3 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 17 ม.ค. 58
4 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 17 ม.ค. 58
5 ประกาศฯ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 4 อัตรา , ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 1 อัตรา 13 ม.ค. 58
6 ประกาศฯ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน , เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 1 อัตรา 13 ม.ค. 58
7 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 31 ธ.ค. 57
8 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 27 ธ.ค. 57
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานธารณสุขอำเภอบ้านด่านลานหอย 12 ธ.ค. 57
10 ประกาศฯ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 อัตรา 2 ธ.ค. 57
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
14
ระเบียนที่ 1 - 10 / 133    
รายงานประชุมประจำเดือน
     
ประจำเดือน
วันประกาศ
1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ 5 ม.ค. 58
2 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ 2 ธ.ค. 57
3 รายงานประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๙ ปี ๒๕๕๗ 31 ต.ค. 57
4 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ 29 ก.ย. 57
5 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ 29 ก.ย. 57
6 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ 29 ก.ย. 57
7 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ 29 มี.ค. 57
8 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ 29 มี.ค. 57
9 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 29 มี.ค. 57
10 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 29 มี.ค. 57
11 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๑/๕๗ 29 มี.ค. 57
12 พฤศจิกายน 56 8 ธ.ค. 56
1
2
ระเบียนที่ 1 - 12 / 13    
ปฏิทินปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 52
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
สัปดาห์ที่ 01
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
สัปดาห์ที่ 02
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
สัปดาห์ที่ 03
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
สัปดาห์ที่ 04
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
นพ.สสจ.สุโขทัย


นพ.สมศักดิ์  นุกูลอุดมพานิชย์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

Web Linksสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
331 หมู่ 14 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ 0-5561-3354, 0-5561-2258 โทรสาร 0-5561-3375
Email :: pho6401@health2.moph.go.th สำเนาถึง hs6two@gmail.com
Best View 1366 x 768 pixel Internet Explorer & Google Chrome