วิสัยทัศน์ :: คนสุโขทัย มีสุขภาพดีบนวิถีไทย ด้วยระบบบริการสาธารณสุขที่ดี และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม

เอกสารการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวโหลดเอกสาร    ||   ด่วนที่สุด!! การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ดาวโหลดเอกสาร 


สาธารณสุขอำเภอ

อำเภอเมือง
อำเภอสวรรคโลก
อำเภอศรีสำโรง
อำเภอศรีสัชนาลัย
อำเภอบ้านด่านลานหอย
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
อำเภอคีรีมาศ
อำเภอกงไกรลาศ
อำเภอศรีนคร


รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

สธ.ยืนยันไม่มีแนวคิดให้ประชาชนร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลเป็นเพียงข้อเสนอของผู้เข้าประชุมเท่านั้น ไม่ใช่มติของกระทรวงสาธารณสุขที่เสนอ คสช.

กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันไม่มีแนวคิดให้ประชาชนร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลเป็นเพียงข้อเสนอของผู้เข้าประชุมเท่านั้นไม่ใช่มติของกระทรวงสาธารณสุขที่เสนอ คสช. รวมทั้งไม่มีแนวคิดล้มระบบการทำงานของ สปสช. ต้องการเพียงแค่ปรับระบบการเงินการคลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุขที่กระจายอำนาจไปบริหารงานในระดับเขต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดบริการเพื่อประชาชน

นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างการปฏิรูประบบการทำงาน โดยมีการกระจายอำนาจการบริหารไปที่เขตบริการสุขภาพ ซึ่งในการดำเนินการปฏิรูปครั้งนี้ ต้องมีการปรับระบบการทำงาน การบริหาร รวมทั้งการบริหารจัดการเรื่อง บุคลากร งบประมาณ และทรัพยากร ไปพร้อมๆกัน โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณ กระทรวงสาธารณสุขได้เชิญนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป สาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำเภอ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จากทั่วประเทศ ระดมความคิด ร่วมพิจารณา(ร่าง) ข้อเสนอการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (งบขาลง) ประจำปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันที่1-2 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา...........

อ่านเพิ่มเติม

12 ก.ค. 57 17:20

สธ.ทุ่ม 120 ล้านบาท เปิด “ศูนย์เชี่ยวชาญรักษาโรคมะเร็ง” ที่รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

กระทรวงสาธารณสุข ทุ่มงบประมาณ 120 ล้านบาท พัฒนาโรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก เป็นศูนย์เชี่ยวชาญรักษาโรคมะเร็งทุกชนิด มาตรฐานสากล เครื่องมือทันสมัย ให้บริการประชาชน 5 จังหวัดในเขตภาคเหนือตอนล่างและพื้นที่ใกล้เคียง ได้รับการรักษาภายใน 2 สัปดาห์ โดยสถิติในรอบ 4 ปีมานี้ พบผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ในพื้นที่ปีละ 5,000 -7,000 ราย อันดับ 1 คือมะเร็งเต้านม

นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานเปิดศูนย์เชี่ยวชาญรักษาโรคมะเร็ง ที่โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก เมื่อเช้าวันนี้ (4 กรกฎาคม 2557) ว่า ขณะนี้โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยมากเป็นอันดับ 1 ติดต่อกันมากว่า 10 ปี รองลงมาคือ โรคติดเชื้ออื่นๆ และอุบัติเหตุ แนวโน้มยังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลล่าสุดในปี 2555 ทั่วประเทศมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งรวม 63,272 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2548 ถึงร้อยละ 20 กว่าครึ่งเป็นชาย กระทรวงสาธารณสุข ได้เร่งแก้ไข โดยในปี 2556-2560 ได้พัฒนาระบบบริการ แบ่งออกเป็นเขตบริการสุขภาพมีทั้งหมด 12 เขตภูมิภาค ดูแลประชากรสัดส่วนเท่าๆ กันคือประมาณ 5 ล้านคน รวมเขตละ 5-7 จังหวัด และอีก 1 เขตกทม. เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ ใกล้บ้าน และกำหนดให้ทุกเขตฯ จัดบริการสาขาเฉพาะทาง 10 สาขา เช่นโรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด อุบัติเหตุ สุขภาพจิตและจิตเวช ทารกแรกเกิด จักษุวิทยา โรคไต เป็นต้น โดยพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลที่อยู่ภายในเขตฯ เป็นเครือข่ายให้บริการร่วมกัน จัดอุปกรณ์เครื่องมือทางด้านการแพทย์ที่ทันสมัย ให้มีความพร้อมสามารถดูแลรักษาผู้ป่วย ตั้งแต่โรคขั้นพื้นฐานจนถึงโรคที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ เทคโนโลยีชั้นสูงทันสมัย ประชาชนทุกคนเข้าถึงบริการได้ง่ายและรวดเร็ว...

อ่านต่อ>>

4 ก.ค. 57 18:03

สธ.สั่งรพ.ในสังกัดใกล้พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม เตรียมพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยเต็มที่ ตลอด 24 ชม.

 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำชับโรงพยาบาลทุกแห่งในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม ดินโคลนถล่ม 34 จังหวัด จัดเตรียมแผนความพร้อม 4 ด้าน เช่น การป้องกันน้ำท่วมสถานพยาบาลและอุปกรณ์การแพทย์จำเป็น การขนย้ายผู้ป่วย การจัดบริการในภาวะฉุกเฉิน การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชน โดยได้สำรองยาเวชภัณฑ์ชุดน้ำท่วมไว้ที่ส่วนกลางเบื้องต้น 300,000 ชุด แนะหากประชาชนป่วยฉุกเฉิน ให้โทรขอความช่วยเหลือที่สายด่วนกู้ชีพ 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง 

นายแพทย์ณรงค์  สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับมาตรการความพร้อมของกระทรวงสาธารณสุขในการรับมือปัญหาน้ำท่วม ดินโคลนถล่ม โดยเฉพาะในพื้นที่ 34 จังหวัด ในวันที่ 10-15 มิถุนายน 2557  ที่มีฝนตกหนัก เสี่ยงเกิดปัญหาน้ำท่วมตามคำเตือนของกรมบรรเทาและป้องกันสาธารณภัย ว่าได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง  โรงพยาบาลในสังกัดทุกระดับ ให้เตรียมความพร้อมโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง 34 จังหวัด ใน 4 ด้าน ดังต่อไปนี้ 1. ให้สำรวจและเตรียมความพร้อมในการป้องกันน้ำท่วมสถานพยาบาล  สำรวจความปลอดภัยของคลังยาเวชภัณฑ์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ถังออกซิเจนเหลว ให้อยู่ในที่ปลอดภัย 2. เตรียมแผนบริการในภาวะน้ำท่วมฉุกเฉิน เช่น แผนขนย้ายผู้ป่วยในโรงพยาบาล การส่งต่อผู้ป่วย และ แผนการจัดบริการตรวจรักษานอกโรงพยาบาล เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนมากที่สุด 3. ให้เตรียมหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอดเวลา และ 4. ให้สำรวจกลุ่มเสี่ยงที่อาจได้รับอันตรายจากน้ำท่วม ได้แก่ เด็กเล็ก หญิงหลังคลอดบุตร หญิงตั้งครรภ์ ผู้พิการ ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ให้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเคลื่อนย้ายไปอยู่ในที่ปลอดภัยเป็นการชั่วคราว

ทั้งนี้หากประชาชนทุกพื้นที่เจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถโทรขอความช่วยเหลือที่สายด่วนกู้ชีพ 1669 ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังให้แต่ละจังหวัดให้ประชาสัมพันธ์ย้ำเตือนประชาชน โดยเฉพาะผู้มีโรคประจำตัวและต้องกินยาต่อเนื่อง ให้เก็บยาไว้ใกล้ตัว หากมีเหตุฉุกเฉินจะสามารถนำพกติดตัวไปได้ง่าย  พร้อมกันนี้ได้ให้ส่วนกลางสำรองยาชุดน้ำท่วมเบื้องต้นจำนวน 300,000 ชุด เพื่อสนับสนุนจังหวัดในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน

อ่านเพิ่มเติม

11 มิ.ย. 57 10:06

สธ.ยันรพ.ทุกแห่งสามารถเปิดบริการตามปกติโดยใช้อาคารที่ปลอดภัย-เตือนประชาชนอย่าตกใจให้ออกมาอยู่ในที่โล่งแจ้งหรืออาคารที่แข็งแรง

จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 เวลาประมาณ 18.00 น. ซึ่งมีจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณ ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ขนาด 6.3 ริคเตอร์ ที่ความลึก7 กิโลเมตร โดยรู้สึกสั่นไหวได้ในหลายพื้นที่ และมีอาฟเตอร์ช็อกต่อเนื่องอีกหลายครั้ง ทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นหญิงอายุ 83 ปี ถูกกำแพงทับศีรษะ วันนี้ (6 พฤษภาคม 2557) นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความคืบหน้าถึงสถานการณ์ดังกล่าวว่า จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้สถานบริการของกระทรวงสาธารณสุขได้รับความเสียหายทั้งหมด 7 แห่ง ดังนี้จังหวัดเชียงราย 5 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลแม่ลาว โรงพยาบาลพาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่องคาน อ.พาน และ รพ.สต.อีก 1 แห่ง ใน อ.แม่ลาว จังหวัดเชียงใหม่2 แห่งได้แก่ โรงพยาบาลนครพิงค์ และโรงพยาบาลฝาง

อ่านเพิ่มเติม

7 พ.ค. 57 10:02

ข่าว/เวียนเอกสาร
     
เรื่อง
วันประกาศ
1 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเตรียมความพร้อมสอบใบประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์ 25 ก.ค. 57
2 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ 25 ก.ค. 57
3 ขอความร่วมมือและแจ้งวิธีปฏิบัติเพื่อดำเนินการรับรองการมอบตัวศิษย์สาขาการแพทย์แผนไทย 25 ก.ค. 57
4 คัดเลือกประชาชนเข้ารับการอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง(นวดไทย แก้จน) 25 ก.ค. 57
5 วิชาการมารดาและทารกในครรภ์ 15 สค.57 ( แพทยศาสตร์ มน.) 24 ก.ค. 57
6 เสนอชื่อ ศิษย์เก่า มข. ดีเด่น ภายใน 31 กค.57 ( มข.) 24 ก.ค. 57
7 หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการพยาบาล 18 สค.57 พยาบาลศาสตร์ มน. 24 ก.ค. 57
8 คัดเลือกแพทย์สตรีดีเด่น ภายใน 31 กค.57 24 ก.ค. 57
9 อบรมวิสัญญี 18-22 สค. และ 23-24 สค. 57 (ราชวิทยาลัยวิสัญญี) 24 ก.ค. 57
10 อบรมโรคหัวใจและหลอดเลือด 6-8 สค.57 (สมาคมโรคหัวใจ) 24 ก.ค. 57
11 การจัดประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2557 เรื่อง "Rabies: A Continuous Challenge for Asian Community" 23 ก.ค. 57
12 ทุนรัฐบาล เพื่อศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ (สบช) 21 ก.ค. 57
13 ขอส่งประกาศ 26 มิ.ย. 57
14 สัมมนาวิชาการพยาบาล 4-6 สค.57 สภาพยาบาล 25 มิ.ย. 57
15 อบรมและสอบรับรองนักรังสีเทคนิค สมาคมรังสีเทคนิค 25 มิ.ย. 57
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
25
ระเบียนที่ 1 - 15 / 373    

ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสายส่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองและระบบจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ (ครั้งที่2) ของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 6 ส.ค. 2557
2 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆาเชื้อจุลินทรีด้วยระบบไอน้ำของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 14 ส.ค. 2557
3 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 25 ก.ค. 2557
4 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 30 มิ.ย. 2557
5 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานสำหรับ อสม. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 25 มิ.ย. 2557
6 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์แพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 19 มิ.ย. 2557
7 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 27 พ.ค. 2557
8 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 2 มิ.ย. 2557
9 โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 25 เม.ย. 2557
10 สอบราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับ อสม. 28 เม.ย. 2557
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
12
ระเบียนที่ 1 - 10 / 115    

ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง/ข่าว
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ราย 28 ก.ค. 57
2 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมิน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 22 ก.ค. 57
3 ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม 25 ก.ค. 57
4 ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา 19 ก.ค. 57
5 ประกาศโรงพยาบาลสุโขทัย เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 พ.ค. 57
6 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราวเข้าทำงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 1 อัตรา 30 เม.ย. 57
7 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2557) 30 เม.ย. 57
8 ประกาศโรงพยาบาลสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 30 เม.ย. 57
9 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำจังหวัดสุโขทัย เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 4 เม.ย. 57
10 ประกาศโรงพยาบาลสุโขทัย รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 31 มี.ค. 57
1
2
3
4
5
6
7
8
ระเบียนที่ 1 - 10 / 80    

ปฏิทินปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 26
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
สัปดาห์ที่ 27
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
สัปดาห์ที่ 28
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
สัปดาห์ที่ 29
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
สัปดาห์ที่ 30
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 

นพ.สสจ.สุโขทัย


นพ.สมศักดิ์  นุกูลอุดมพานิชย์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย


Web Links

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
331 หมู่ 14 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ 0-5561-3354, 0-5561-2258 โทรสาร 0-5561-3375
Email :: pho6401@health2.moph.go.th สำเนาถึง hs6two@gmail.com
Best View 1366 x 768 pixel Internet Explorer & Google Chrome