วิสัยทัศน์ :: คนสุโขทัย มีสุขภาพดีบนวิถีไทย ด้วยระบบบริการสาธารณสุขที่ดี และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม

เอกสารตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บข้อมูลของการตรวจราชการปี 2559 คณะที่ 1-5 

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสุโขทัย
แผนที่ตั้งหน่วยงาน
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข
ประชากรปี 55 แบ่งกลุ่มอายุ XLS
ประชากรปี 56 แบ่งกลุ่มอายุ XLS

สาธารณสุขอำเภอ

อำเภอเมือง
อำเภอสวรรคโลก
อำเภอศรีสำโรง
อำเภอศรีสัชนาลัย
อำเภอบ้านด่านลานหอย
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
อำเภอคีรีมาศ
อำเภอกงไกรลาศ
อำเภอศรีนคร

รพ.สต.
Sukhothai Public Health Data Center
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

ด้วย สถาบันพระบรมราชชนก ซึ่งเป้นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จะรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยสังกัดพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2559 ระบบสอบตรง ระหว่างวันที่ 13-29 มกราคม 2559 โดยสมัครผ่านทาง http://admission.pi.in.th

6 ม.ค. 59 11:49

ด้วย สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร และคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2559 ในระหว่างวันที่ 9-20 พฤศจิกายน 2558 โดยกรอกใบสมัครผ่านระบบการรับสมัคร http://admission.pi.in.th และพิมพ์ใบสมัครจากระบบฯ ส่งวิทยาลัยฯ ที่สมัคร ในระหว่างวันที่ 9-20 พฤศจิกายน 2558 โดยสมัครได้ 1 หลักสูตร และ 1 วิทยาลัยเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้สมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต สามารถส่งเอกสารการสมัครได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ในวัน และเวลาราชการ สำหรับหลักสูตรอื่นๆ ส่งใบสมัรได้ที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรพิษณุโลก

10 พ.ย. 58 10:18

ประกาศคณะแพทย์ศาสตร์

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักเรียน ในโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ปีการศึกษา 2559

ดาวโหลดเอกสาร

28 ก.ย. 58 14:17

การประชุมวิชาการสังคมและสุขภทพ ปี ๒๕๕๘ "เสริมสร้างจิตวิญญาณงานสาธารณสุขสู่ ๑๐๐ ปี การสาธารณสข" ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุุงเทพมหานคร "การสาธารณสุขไทย: ๑ ศตวรรษของการเปลียนแปลง" โดย นายแพทย์อำนวย กาจีนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Download เอกสารคลิกที่นี่

23 ก.ย. 58 11:22
ข่าว/เวียนเอกสาร
     
เรื่อง
วันประกาศ
1 แบบคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตวายเรื้อรัง จ.สุโขทัย (MKIDs) สำหรับประชาชนอายุ 40ปี ขึ้นไป 2 ก.พ. 59
2 สมาคมแพทย์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แห่งประเทศไทย เชิญเข้าประชุมวิชาการจำนวน 1 โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการให้การปรึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 โครงการ การให้การปรึกษาเป็นคู่ จำนวน 1 โครงการ การให้การปรึกษา Satir model จำนวน 3 โครงการ 6 ม.ค. 59
3 คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก ระบบสอบตรง 30 ธ.ค. 58
4 สมัครคัดเลือทุนรัฐบาล ในและต่างประเทศ สถาบันพระบรมราชชนก 30 ธ.ค. 58
5 แบบบันทึกด่านชุมชนปีใหม่อำเภอ (ต1-ต2-ต3) 25 ธ.ค. 58
6 แบบติดตาม Quick Win อำเภอ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 25 ธ.ค. 58
7 National Pallative and Hospise Care 24-26 กพ.59 กรมการแพทย์ 24 ธ.ค. 58
8 การสื่อสารในผู้ป่วยระยะสุดท้าย 29 มค.59 คณะแพทย์ศาสตร์ มน. 24 ธ.ค. 58
9 ระบาดวิทยาประยุกต์ 15-19 กพ.59 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ ฯ 24 ธ.ค. 58
10 ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 21-23 มีค.59 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 15 ธ.ค. 58
11 ประชุมวิชาการ 4-5 กพ.59 คณะพยาบาลศาสตร์ มช. 15 ธ.ค. 58
12 เชิญร่วมโครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์ 18-19 มค.59 มน. 15 ธ.ค. 58
13 เชิญส่งผลงานเข้าประกวด วันที่ 18-19 มค 59 คณะแพทยศาสตร์ มน. 15 ธ.ค. 58
14 ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการเรารักตับ ครั้งที่ 16 มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ร่วมกับ 109 รพ.ชั้นนำ ตรวจไวรัสตับอักเสบบีฟรี!! 14 ธ.ค. 58
15 หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานสุขภาพชุมชน วิทยาลัยชุมชนตาก 8 ธ.ค. 58
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
46
ระเบียนที่ 1 - 15 / 677    
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ราคากลางจ้างเหมาทำลานล้างรถสำหรับโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย 24 ก.พ. 2559
2 ราคากลางจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก สำหรับโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย 24 ก.พ. 2559
3 ราคากลางจ้างปรับปรุง OPD สำหรับโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย 23 ก.พ. 2559
4 สอบราคาซื้อเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 11 ก.พ. 2559
5 สอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ(EKG moniter)โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 16 ก.พ. 2560
6 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง ของโรงพยาบาลคีรีมาศ (ครั้งที่2) (72.12.14.03) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ม.ค. 2559
7 ร่างประกาศและร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง ของโรงพยาบาลคีรีมาศ (ครั้งที่ 2) (72.12.14.03) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ธ.ค. 2558
8 ประกาศ ขายทอดตลาดรถตู้พยาบาลแบบตู้พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต (Volvo)ที่ชำรุด 25 ธ.ค. 2558
9 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 28 ธ.ค. 2558
10 ราคากลางซื้อปั๊มน้ำระบบบำบัดน้ำเสียพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีตกลงราคา สำหรับโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย 21 ธ.ค. 2558
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
23
ระเบียนที่ 1 - 10 / 222    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง/ข่าว
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 9 ก.พ. 59
2 ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา 20 ก.พ. 59
3 ประกาศฯเรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 21 ก.พ. 59
4 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 9 ก.พ. 59
5 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ 1 อัตรา ,จพ.ธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 3 อัตรา,จพ.พัสดุปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 1 อัตรา 16 ก.พ. 59
6 ประกาศฯ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา และพนักงานประกอบอาหาร 1 ก.พ. 59
7 ประกาศ ฯ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักสาธารณสุข และเจ้าพนักงานธุรการ 31 ม.ค. 59
8 ประกาศ ฯ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก ตำแหน่ง พนักงานเปล และ ตำแหน่ง พนักงานผ่าและรักษาศพ 31 ม.ค. 59
9 ประกาศฯ การขึ้นบัญชีและยกเลิก บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 31 ม.ค. 59
10 ประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 28 ม.ค. 59
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
21
ระเบียนที่ 1 - 10 / 207    
เอกสารประกอบการประชุม
     
เรื่อง
วันประกาศ
1 สไลด์ประกอบการประชุมชี้แจงตัวชี้วัดตามแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารสุข กรณีปกติ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ระดับอำเภอ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ 11 ม.ค. 59
2 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระเบียบการบริหารจัดการและเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหายา และเวชภัณฑ์ทีมิใช่ยา 30 ก.ค. 57
3 คู่มือการปฐมนิเทศ วพบ.พุทธชินราช รุ่น 1 20-30 เมย.56 6 เม.ย. 56
4 เอกสาร DHS นำเสนอผู้ตรวจราชการฯ 4 เม.ย. 56
5 เอกสารการทบทวนการจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข 19 มกราคม 2556 27 มี.ค. 56
6 เอกสารและแบบเก็บตัวชี้วัดเครือข่ายพยาบาล (สำนักการพยาบาล) 7 มี.ค. 56
7 เอกสารของ สปสช.ประกอบการประชุมจัดทำแผนฯ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 15 พ.ย. 55
ระเบียนที่ 1 - 7 / 7    
รายงานประชุมประจำเดือน
     
ประจำเดือน
วันประกาศ
1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 12 ปี 2558 1 ก.พ. 59
2 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 11 ปี 2558 1 ก.พ. 59
3 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 10 ปี 2558 28 พ.ย. 58
4 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 9 ปี 2558 28 พ.ย. 58
5 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 4 ปี 2558 4 มิ.ย. 58
6 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 3 ปี 2558 4 มิ.ย. 58
7 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 2 ปี 2558 1 พ.ค. 58
8 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 1/2558 27 เม.ย. 58
9 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ 5 ม.ค. 58
10 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ 2 ธ.ค. 57
11 รายงานประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๙ ปี ๒๕๕๗ 31 ต.ค. 57
12 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ 29 ก.ย. 57
1
2
ระเบียนที่ 1 - 12 / 21    
ปฏิทินปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
31
สัปดาห์ที่ 04
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 05
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 06
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 07
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 08
29
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
นพ.สสจ.สุโขทัย


นพ.สมศักดิ์  นุกูลอุดมพานิชย์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

Web Links

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
331 หมู่ 14 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ 0-5561-3354, 0-5561-2258 โทรสาร 0-5561-3375
Email :: pho6401@health2.moph.go.th สำเนาถึง hs6two@gmail.com
Best View 1366 x 768 pixel Internet Explorer & Google Chrome