วิสัยทัศน์ :: คนสุโขทัย มีสุขภาพดีบนวิถีไทย ด้วยระบบบริการสาธารณสุขที่ดี และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม

เอกสารตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บข้อมูลของการตรวจราชการปี 2559 คณะที่ 1-5 

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสุโขทัย
แผนที่ตั้งหน่วยงาน
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข
ประชากรปี 55 แบ่งกลุ่มอายุ XLS
ประชากรปี 56 แบ่งกลุ่มอายุ XLS
ประชากรปี 57 แบ่งกลุ่มอายุ XLS
ประชากรปี 58 แบ่งกลุ่มอายุ XLS
ประชากรปี 59 แบ่งกลุ่มอายุ XLS

สาธารณสุขอำเภอ

อำเภอเมือง
อำเภอสวรรคโลก
อำเภอศรีสำโรง
อำเภอศรีสัชนาลัย
อำเภอบ้านด่านลานหอย
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
อำเภอคีรีมาศ
อำเภอกงไกรลาศ
อำเภอศรีนคร

รพ.สต.
Sukhothai Public Health Data Center


ดาวโหลด ป้าย 10 ฐานความผิด และ SPOT ทั้งหมด [Download]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ไฟล์นำเสนอคณะตรวจราชการ

​1. ไฟล์นำเสนอคณะตรวจราชการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

2. ไฟล์นำเสนอสรุปการตรวจราชการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

 

 

11 ก.พ. 60 14:12

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ๒ อัตรา และจพ.ทันตสาธารณสุข ๓ อัตรา สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่วันที่ ๒๑ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ

21 ธ.ค. 59 14:45

พิมพ์ข้อความที่นี่  

ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน

21 ธ.ค. 59 14:13

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

วันที่ 14 - 18 พฤศจิกายน 2559

เวลา 8.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

การแต่งกาย
สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรงยาวระดับเข่า สวมรองเท้าหุ้มส้น หรือรองเท้าสุภาพ สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น

หมายเหตุ ห้ามใส่กางเกงยีนส์ และสวมรองเท้าแตะ การแต่งกายไม่สุภาพ ไม่รับสมัครทุกกรณี

14 พ.ย. 59 14:40
ข่าว/เวียนเอกสาร
     
เรื่อง
วันประกาศ
1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปี 2560 วพบ.อุตรดิตถ์ ภายในวันที่ 17 พค.60 16 พ.ค. 60
2 เชิญเข้าประชุมวิชาการ จำนวน 1 โครงการ การอบรมเชิงปฎิบัติการให้การปรึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 1 โครงการ การให้การปรึกษาเป็นคู่ จำนวน 1 โครงการ การให้การปรึกษา Satir model จำนวน 3 โครงการ รวม 6 โครงการ 8 พ.ค. 60
3 ขอเชิญประชุมและส่งผลงานวิชาการโรคเลปโตสไปโรสิสประจำปี 2560 3 พ.ค. 60
4 ขอส่งสำเนาหนังสือสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย 1 พ.ค. 60
5 การทำงาน CSR ภาครัฐ 25 เม.ย. 60
6 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพผลงานวิชาการและคัดเลือดผลงานวิชาการยอดเยี่ยมกระทรวงสาธารณสุข ปี 2560 วันที่ 18-19 พค.60 สป. 24 เม.ย. 60
7 ประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล วันที่ 22-25 สค.60 ชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล 24 เม.ย. 60
8 เชิญเข้าร่วมโครงการสัญจร " กฏหมายการแพทย์ที่จำเป็น " 24 เม.ย. 60
9 เชิญเข้าศึกษาจาก "คลังความรู้" ผ่านทางเวปไซด์สถาบันดำรงราชานุภาพ 24 เม.ย. 60
10 ผลการคัดเลือกนัการสาธารณสุขดีเด่น รางวัลชัยนาทนเรนทร ปี 2559 24 เม.ย. 60
11 ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการฯ วันที่ 6-7 กค.60 วสส.อุบลราชธานี 24 เม.ย. 60
12 ขอส่งสำเนาหนังสือวัดโพธิวงศารามฯ 10 เม.ย. 60
13 ขอส่งสำเนาหนังสือคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ 10 เม.ย. 60
14 ขอส่งสำเนาหนังสือชมรมนักข่าวและสื่อสารมวลขฃชน (ประเทศไทย) 10 เม.ย. 60
15 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต-ดุษฎีบัณฑิต ปี 2560 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รอบ 2) 10 เม.ย. 60
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
56
ระเบียนที่ 1 - 15 / 832    
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ สำหรับโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย 26 มิ.ย. 2560
2 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้า สำหรับโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย 26 มิ.ย. 2560
3 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 มิ.ย. 2560
4 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 6 มิ.ย. 2560
5 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 5 มิ.ย. 2560
6 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดช่วยควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 2 เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 6 มิ.ย. 2560
7 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 27 เม.ย. 2560
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 138 ตารางเมตร สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 12 พ.ค. 2560
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 138 ตารางเมตร สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยจำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 12 พ.ค. 2560
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 138 ตารางเมตร สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 12 พ.ค. 2560
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
36
ระเบียนที่ 1 - 10 / 354    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง/ข่าว
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม 2 มิ.ย. 60
2 ประกาศฯเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 มิ.ย. 60
3 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนด วัน เวลา สถานที่ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นวก.สาธารณสุขชำนาญการ) ในวันที่ 25 พ.ค. 2560 เวลา 15.00 น. สสจ.สุโขทัย 25 พ.ค. 60
4 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ สสจ.สุโขทัย และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ คัดเลือกฯ 25 พ.ค. 60
5 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งแพทย์แผนไทย นักกายภาพบำบัด เจ้าพนักงานพัสดุ และตำแหน่งพนักงานบริการ 23 พ.ค. 60
6 รับย้ายและหรือคัดเลือก ผอ.รพ.สต. (นวก.สาธารณสุขชำนาญการ) สังกัด สสจ.สุโขทัย ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 พ.ค. 2560 19 พ.ค. 60
7 ประกาศฯ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ, เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์, พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 10 พ.ค. 60
8 ประกาศฯ เรื่อง ชึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานเปล 30 เม.ย. 60
9 ประกาศ ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และพนักงานบริการเอกสารทั่วไป 25 เม.ย. 60
10 ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง พนักงานเปล 24 เม.ย. 60
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
34
ระเบียนที่ 1 - 10 / 337    
เอกสารประกอบการประชุม
     
เรื่อง
วันประกาศ
1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการติดตามตรวจสอบรวมทั้งการเชื่อมโยงระบบข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ ๔๓ แฟ้ม ของคณะทำงานที่เกี่ยวข้องในระดับเขตและจังหวัด เขตสุขภาพที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในวันที่ ๓-๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 4 พ.ค. 60
2 เอกสารอบรมสาเหตุการตาย 18 เมษายน 2560 2 พ.ค. 60
3 กรอบแผนยุทธศาสตร์ สป.ปี 2560-2564 1 พ.ค. 60
4 เอกสารประชุมสรุปผลการตรวจราชการ รอบ 1-2560 1 พ.ค. 60
5 เอกสารประกอบการประชุม ICS (แบบฟอร์ม และ PPT) วันที่ 24-25 เมษายน 2560 8 เม.ย. 60
6 รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2560 รูปเล่ม 10 พ.ย. 59
7 คู่มือระบบบัญชาการเหตุการณ์ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ส(รับการจัดการในภาวะสาธารณภัย/ภัยพิบัติ (Public Health Emergency Incident Command System: PHEICS) 4 พ.ย. 59
8 สไลด์การประชุมตัวชี้วัดวันที่ 18 ตุลาคม 2559 โรงแรมเทรเชอร์ 19 ต.ค. 59
9 เอกสารประกอบการจัดประชุม 18 ตุลาคม 2559 (ไฟล์ขนาด 105MB ควรใช้คอมพิวเตอร์ ต่อผ่าน WIFI เพื่อดาวโหลดเอกสาร) 10 ต.ค. 59
10 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ_๒-๓ พ.ค. ๕๙ 18 พ.ค. 59
11 สไลด์ประกอบการประชุมชี้แจงตัวชี้วัดตามแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารสุข กรณีปกติ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ระดับอำเภอ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ 11 ม.ค. 59
12 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระเบียบการบริหารจัดการและเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหายา และเวชภัณฑ์ทีมิใช่ยา 30 ก.ค. 57
13 คู่มือการปฐมนิเทศ วพบ.พุทธชินราช รุ่น 1 20-30 เมย.56 6 เม.ย. 56
14 เอกสาร DHS นำเสนอผู้ตรวจราชการฯ 4 เม.ย. 56
15 เอกสารการทบทวนการจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข 19 มกราคม 2556 27 มี.ค. 56
1
2
ระเบียนที่ 1 - 15 / 17    
ปฏิทินปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
30
สัปดาห์ที่ 17
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 18
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 19
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 20
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 21
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
นพ.สสจ.สุโขทัย


นพ.สมศักดิ์  นุกูลอุดมพานิชย์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

Web Links

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
331 หมู่ 14 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ 0-5561-3354, 0-5561-2258 โทรสาร 0-5561-3375
Email :: pho6401@health.moph.go.th สำเนาถึง hs6two@gmail.com
Best View 1366 x 768 pixel Internet Explorer & Google Chrome