วิสัยทัศน์ :: คนสุโขทัย มีสุขภาพดีบนวิถีไทย ด้วยระบบบริการสาธารณสุขที่ดี และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม

เอกสารตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บข้อมูลของการตรวจราชการปี 2559 คณะที่ 1-5 

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสุโขทัย
แผนที่ตั้งหน่วยงาน
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข
ประชากรปี 55 แบ่งกลุ่มอายุ XLS
ประชากรปี 56 แบ่งกลุ่มอายุ XLS
ประชากรปี 57 แบ่งกลุ่มอายุ XLS
ประชากรปี 58 แบ่งกลุ่มอายุ XLS
ประชากรปี 59 แบ่งกลุ่มอายุ XLS

สาธารณสุขอำเภอ

อำเภอเมือง
อำเภอสวรรคโลก
อำเภอศรีสำโรง
อำเภอศรีสัชนาลัย
อำเภอบ้านด่านลานหอย
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
อำเภอคีรีมาศ
อำเภอกงไกรลาศ
อำเภอศรีนคร

รพ.สต.
Sukhothai Public Health Data Center


ดาวโหลด ป้าย 10 ฐานความผิด และ SPOT ทั้งหมด [Download]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ไฟล์นำเสนอคณะตรวจราชการ

​1. ไฟล์นำเสนอคณะตรวจราชการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

2. ไฟล์นำเสนอสรุปการตรวจราชการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

 

 

11 ก.พ. 60 14:12

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ๒ อัตรา และจพ.ทันตสาธารณสุข ๓ อัตรา สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่วันที่ ๒๑ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ

21 ธ.ค. 59 14:45

พิมพ์ข้อความที่นี่  

ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน

21 ธ.ค. 59 14:13

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

วันที่ 14 - 18 พฤศจิกายน 2559

เวลา 8.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

การแต่งกาย
สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรงยาวระดับเข่า สวมรองเท้าหุ้มส้น หรือรองเท้าสุภาพ สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น

หมายเหตุ ห้ามใส่กางเกงยีนส์ และสวมรองเท้าแตะ การแต่งกายไม่สุภาพ ไม่รับสมัครทุกกรณี

14 พ.ย. 59 14:40
ข่าว/เวียนเอกสาร
     
เรื่อง
วันประกาศ
1 ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลางฯ 24 มี.ค. 60
2 ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงบประมาณฯ 24 มี.ค. 60
3 ขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง 24 มี.ค. 60
4 ประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2560 23 มี.ค. 60
5 ขอส่งสำเนาหนังสือศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงลานครินทร์ 22 มี.ค. 60
6 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 22 มี.ค. 60
7 ขอส่งสำเนาหนังสือมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ 22 มี.ค. 60
8 รับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ ปี 2560 ภายใน 16 มิย.60 20 มี.ค. 60
9 แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาบุคลากร ไตรมาส 1 และ 2 ปี 2560 13 มี.ค. 60
10 รับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ภายใน 17 มีค.60 8 มี.ค. 60
11 แจ้งเปลี่ยนกำหนดการประชุมวิชาการ ศาสตร์พระราชาในการบริหารจัดการโรงพยาบาล การแพทย์และสาธารณสุขไทย 8 มี.ค. 60
12 คัดเลือกแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปเพื่อเข้าร่วมระบบให้คำปรึกษาคลินิกผิวหนัง On Line ภายใน 15 มีค.60 8 มี.ค. 60
13 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เวลาทำงาน สุขภาพ และความปลอดภัย วันที่ 10 มีค 60 สำนักงานปลัดกระทรวง 8 มี.ค. 60
14 ขอเชิญชวนบุคลากรสาธารณสุข ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ฯ 3 มี.ค. 60
15 ขอส่งสำเนาหนังสือบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด 3 มี.ค. 60
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
54
ระเบียนที่ 1 - 15 / 808    
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 138 ตารางเมตร สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 30 มี.ค. 2560
2 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 138 ตารางเมตร สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 30 มี.ค. 2560
3 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 138 ตารางเมตร สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยจำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 30 มี.ค. 2560
4 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 138 ตารางเมตร สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 29 มี.ค. 2560
5 ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย จำนวน 4 แห่ง ดังนี้ 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติฯ 3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ 4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตึก 28 เม.ย. 2560
6 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวีดีทัศน์ สำหรับโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 3 เม.ย. 2560
7 ประกาศราคากลางในการจัดซื้อเครื่องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้ส่วนต้นชนิดวีดีทัศน์ สำหรับโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 24 เม.ย. 2560
8 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างปรับรื้อพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กทำท่อคอนกรีตเสริมเหล็กรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย 21 เม.ย. 2560
9 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประมูลราคาขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7 - 8 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย จำนวน 1 หลัง 31 มี.ค. 2560
10 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จำนวน 13 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 6 มี.ค. 2560
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
35
ระเบียนที่ 1 - 10 / 341    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง/ข่าว
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประกาศฯเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่ง นักโภชนาการ 27 มี.ค. 60
2 ประกาศ ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 24 มี.ค. 60
3 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และ พนักงานบริการ 24 มี.ค. 60
4 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนดำรงตำแหน่ง หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ) ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มการพยาบาล รพ.บ้านด่านลานหอยและ รพ.ศรีนคร 22 เม.ย. 60
5 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ ตำแหน่งต่าง ๆ ของ สสจ.ลำปาง และ รพ.เพชรบูรณ์ 24 มี.ค. 60
6 ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข พนักงานราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 21 มี.ค. 60
7 ประกาศฯ เรื่อง ยกเลิกสรรหาและเลือกสรรการเป็นพนักงานกระทวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่ง นายช่างเทคนิค 21 มี.ค. 60
8 ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง โภชนาการ 21 มี.ค. 60
9 ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลืกสรรเป็นพนักกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 20 มี.ค. 60
10 รับสมัครเพื่อเลื่อน นิติกรชำนาญการพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 7-17 มีนาคม 2560 18 มี.ค. 60
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
33
ระเบียนที่ 1 - 10 / 323    
เอกสารประกอบการประชุม
     
เรื่อง
วันประกาศ
1 รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2560 รูปเล่ม 10 พ.ย. 59
2 คู่มือระบบบัญชาการเหตุการณ์ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ส(รับการจัดการในภาวะสาธารณภัย/ภัยพิบัติ (Public Health Emergency Incident Command System: PHEICS) 4 พ.ย. 59
3 สไลด์การประชุมตัวชี้วัดวันที่ 18 ตุลาคม 2559 โรงแรมเทรเชอร์ 19 ต.ค. 59
4 เอกสารประกอบการจัดประชุม 18 ตุลาคม 2559 (ไฟล์ขนาด 105MB ควรใช้คอมพิวเตอร์ ต่อผ่าน WIFI เพื่อดาวโหลดเอกสาร) 10 ต.ค. 59
5 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ_๒-๓ พ.ค. ๕๙ 18 พ.ค. 59
6 สไลด์ประกอบการประชุมชี้แจงตัวชี้วัดตามแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารสุข กรณีปกติ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ระดับอำเภอ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ 11 ม.ค. 59
7 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระเบียบการบริหารจัดการและเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหายา และเวชภัณฑ์ทีมิใช่ยา 30 ก.ค. 57
8 คู่มือการปฐมนิเทศ วพบ.พุทธชินราช รุ่น 1 20-30 เมย.56 6 เม.ย. 56
9 เอกสาร DHS นำเสนอผู้ตรวจราชการฯ 4 เม.ย. 56
10 เอกสารการทบทวนการจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข 19 มกราคม 2556 27 มี.ค. 56
11 เอกสารและแบบเก็บตัวชี้วัดเครือข่ายพยาบาล (สำนักการพยาบาล) 7 มี.ค. 56
12 เอกสารของ สปสช.ประกอบการประชุมจัดทำแผนฯ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 15 พ.ย. 55
ระเบียนที่ 1 - 12 / 12    
รายงานประชุมประจำเดือน
     
ประจำเดือน
วันประกาศ
1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 12 ปี 2558 1 ก.พ. 59
2 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 11 ปี 2558 1 ก.พ. 59
3 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 10 ปี 2558 28 พ.ย. 58
4 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 9 ปี 2558 28 พ.ย. 58
5 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 4 ปี 2558 4 มิ.ย. 58
6 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 3 ปี 2558 4 มิ.ย. 58
7 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 2 ปี 2558 1 พ.ค. 58
8 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 1/2558 27 เม.ย. 58
9 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ 5 ม.ค. 58
10 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ 2 ธ.ค. 57
11 รายงานประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๙ ปี ๒๕๕๗ 31 ต.ค. 57
12 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ 29 ก.ย. 57
1
2
ระเบียนที่ 1 - 12 / 21    
ปฏิทินปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 08
27
 
28
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 09
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 10
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 11
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 12
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
นพ.สสจ.สุโขทัย


นพ.สมศักดิ์  นุกูลอุดมพานิชย์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

Web Links

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
331 หมู่ 14 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ 0-5561-3354, 0-5561-2258 โทรสาร 0-5561-3375
Email :: pho6401@health2.moph.go.th สำเนาถึง hs6two@gmail.com
Best View 1366 x 768 pixel Internet Explorer & Google Chrome