• หน้าแรก
 • บุคคลากร
 • Facebook
 • ดาวโหลด
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • งานควบคุมโรคอำเภอเข้มแขง

  หัวหน้างานควบคุมโรคจังหวัดสุโขทัย

  นางสุมนาตันติไวทยพันธุ์
  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

  งานที่สำคัญ

  งานเอดส์
  งานระบาด
  งานไข้เลือดออก
  งานวัณโรค
  งานโรคไม่ติดต่อ

  งาน/กลุ่มงาน

   

  โรงพยาบาล    สาธารณสุขอำเภอ  
   
  อำเภอเมือง
  อำเภอสวรรคโลก
  อำเภอศรีสำโรง
  อำเภอศรีสัชนาลัย
  อำเภอบ้านด่านลานหอย
  อำเภอทุ่งเสลี่ยม
  อำเภอคีรีมาศ
  อำเภอกงไกรลาศ
  อำเภอศรีนคร
   
     
   
       

  ราคาน้ำมัน ปตท

   
     
  ประชาสัมพันธ์

  ผลงานชนะเลิศรางวัลการพัฒนาการบริการภาครัฐที่เป็นเลิศ(งานพัฒนาคูณภาพด้านเอดส์)  จาก กพร.ปี 57
  โดยคุณศิวิไล  นวลจันทร์ โรงพยาบาลกงไกรลาศ

   

  powerpoint ชี้แจงการให้วัคซีน (7 พฤศจิกายน 57)

  บรรยายงาน EPI โรงแรมไพลิน (  1 กันยายน 2557 )
   

  แนวทางการการดำเนินงาน เฝ้าระวัง  สอบสวน ป้องกัน และควบคุมโรค Ebola

  คู่มือเครื่องพ่นสารเคมีในงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
   

  สถานการณ์ ILI ของจังหวัดสุโขทัย

  สถานการณ์แสดงพื้นที่ไข้เลือดออกรายสัปดาห์


  link

  Powerpoint การควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
   

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจัดประชุมให้ความรู้

  งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

  Powerpoint EPI

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจัดประชุม Conference Case Aids ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖

  Powerpoint Conference Case Aids

  ประชุมวิชาการพัฒนา SRRT 1 - 3 พ.ค. 56

  Download  รูปภาพประชุมวิชาการพัฒนา SRRT 1 - 3 พ.ค. 56

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยจับมือ สพม.๓๘ และ PATH

  นายแพทย์ ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย จับมือกับ สพม.๓๘ และองค์กร PATH จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุโขทัย ในระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์

   

  ปิงปอง ๗ สี
   

  นโยบายสู่การปฏิบัติโรคเบาหวาน ความดัน

  “รักจริงต้องใส่ใจ รักปลอดภัยต้องป้องกัน ”

  Happy Valentine’s Day  14 กุมภาพันธ์ 2556

  เดือนกุมภาพันธ์ เป็นเดือนที่อบอวนไปด้วยความสุข การแสดงถึงความรัก ความห่วงใย แด่คนที่เราปรารถนาดี อยากให้เค้ามีความสุข และเป็นที่รับรู้ทั่วโลกว่า วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นวันแห่งความรักหรือ Valentine’s Day  ซึ่งเป็นวันที่ใครหลายๆคน รอคอย......โดยเฉพาะคนหนุ่มสาว

  ปัจจุบันสังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อิทธิพลจากสื่อต่างๆส่งผลให้เยาวชนและวัยรุ่นจำนวนไม่น้อยได้ให้ความสำคัญกับวันนี้ และแสดงออกเรื่องความรักอย่างผิดๆ มอบความรักด้วยการมีเพศสัมพันธ์กับคนรัก เพื่อน หรือคนที่รู้จัก โดยขาดทักษะการป้องกันตนเอง ทำให้เกิดการตั้งครรภ์แบบไม่พึ่งประสงค์ การติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ รวมผลกระทบอื่นๆ

  จากข้อมูลของสำนักระบาดวิทยาในระดับประเทศ พบว่า ประชากรกลุ่มอายุ 15 – 24 ปี มีอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สูงสุดคือร้อยละ 90.06 ต่อแสนแระชากรทำให้มีโอกาสติดเชื้อเอชไอวีมากขึ้นซึ่งเป็นผลจากการมีพฤติกรรมทางเพศไม่ปลอดภัย โดยพบว่าอัตราการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ยังต่ำกว่าร้อยละ 50

   

  World AIDS Days will have the theme of "Getting to zero: zero new HIV infections. Zero discrimination. Zero AIDS related deaths"

  คำขวัญ วันเอดส์โลก ปี 2556

  เน้น zero new HIV infections ลดการติดเชื้อรายใหม่

  WORLD AIDS DAY 2555

  นายแพทย์ชิโนรส ลี้สวัสดิ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ประสานมือกับกับเทศบาลเมืองสุโขทัย จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลกปี 2555 (1 ธันวาคม 2555)  กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ฯ  ในวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2555 โดยนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2555 เวลาประมาณ 19.00 น.

  ประเด็นการสื่อสาร (Theme)

  - ในภาพใหญ่มุ่งสู่ Getting to Zero “เอดส์ ลดให้เหลือศูนย์ได้” โดยในปีนี้เน้นเรื่อง Zero New HIV Infections ลดการติดเชื้อรายใหม่

   สถานที่จัดงาน

  -  ถนนนิกรเกษม บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย  บริเวณงานเทศกาลอาหาร

  กิจกรรมภายใน

  -                    นิทรรศการความรู้เรื่องโรคเอดส์

  -                    กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อHIV

  -                    กิจกรรมรณรงค์โรคเอดส์โดยกลุ่ม MSM

  -                    เกมส์ และถามตอบปัญหาอื่นๆมากมาย

  Download : ข้อมูลสถานการณ์โรคเอดส์ ได้ที่ >> click

   

  น่าจะถึงเวลาแล้วที่จะรณรงค์ให้มีการดูแลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แบบครบวงจรหรือแบบองค์รวมในสถานบริการสาธารณสุข เพื่อเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการลดจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ โดยเน้นที่การรักษาผู้ที่เป็นอยู่แล้ว การให้ความรู้ด้านการป้องกัน และการให้คำปรึกษาอย่างเป็นระบบ  นอกจากจะทำให้โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อยู่ภายใต้การควบคุมแล้ว อาจส่งผลให้การติดเชื้อโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องรายใหม่ลดลงด้วย เพื่อมุ่งสู่หนึ่งในนโยบายThree Zeros คือ zero new HIV infections. Zero iscrimination. Zero AIDS related deaths"

   

       Download powerpoint  ประชุม EPI
        Download เอกสารการประชุม NCD วันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2555

   

   

     
   
     

     
  ข่าวสาร

   สถานการณ์โรคมือเท้าปาก
    คำแนะนำกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง โรคมือ เท้า ปาก
   
    
   
    
   
    
  โรคน้ำกัดเท้า  
  โรคน้ำกัดเท้า เกิดจากการเดินย่ำน้ำเป็นประจำ และเมื่อเท้าแช่ในน้ำนานๆ หรือเท้ามีความชื้น ทำให้ติดเชื้อโรค ซึ่งปะปนอยู่ในน้ำสกปรก จนเกิดอาการเท้าเปื่อย ลอก แดง คันและแสบ ซึ่งเรียกว่ากันว่าเป็นโรคน้ำกัดเท้า
   
    
   
   
    เครือข่ายSRRTจังหวัดสุโขทัย
   
    
   
    
   
   
    
  ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติจังหวัดสุโขทัย  
    
   
    
   
   

   
     

   

   

   

   

  ดาวโหลดเอกสาร

   
   

  หัวข้อ : ข่าวประชาสัมพันธ์(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

   
   

   

   
     
       
       
       
       
   

   

   
     
   

  หัวข้อ : ข่าวประชาสัมพันธ์(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

   
   

   

   
   

   

  กิจกรรมที่สำคัญ

  เอกสาร/วารสารสาธารณสุข


   

  ระบบงาน สสจ.สุโขทัย


      


   
   

   


  เอกสารเผยแพร่

     

  Links
  จังหวัดสุโขทัย

  กรมอุตุนิยมวิทยา


  สำนักงานสาธารณสุขจังหว้ดสุโขทัย 331 ม.14 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
  โทรศัพท์ 0-5561-3354, 0-5561-2258 โทรสาร 0-5561-3375