• หน้าแรก
 • บุคคลากร
 • Facebook
 • ดาวโหลด
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • งานควบคุมโรคอำเภอเข้มแขง

  หัวหน้างานควบคุมโรคจังหวัดสุโขทัย

  นางสุมนาตันติไวทยพันธุ์
  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

  งานที่สำคัญ

  งานเอดส์
  งานระบาด
  งานไข้เลือดออก

      และ EPI
  งานวัณโรค
  งานโรคไม่ติดต่อ

  งาน/กลุ่มงาน

   

  โรงพยาบาล  

   

  สาธารณสุขอำเภอ  
   
  อำเภอเมือง
  อำเภอสวรรคโลก
  อำเภอศรีสำโรง
  อำเภอศรีสัชนาลัย
  อำเภอบ้านด่านลานหอย
  อำเภอทุ่งเสลี่ยม
  อำเภอคีรีมาศ
  อำเภอกงไกรลาศ
  อำเภอศรีนคร
   
     
   
       

  ราคาน้ำมัน ปตท

   
     
  ประชาสัมพันธ์
  link

  สสจ.ร่วมกับเทศบาลเมืองสุโขทัยและวิทยาลัยนาฎศิลป์

  จัดรณรงค์วันเอดส์โลก

  link

  ผลงานชนะเลิศรางวัลการพัฒนาการบริการภาครัฐที่เป็นเลิศ(งานพัฒนาคูณภาพด้านเอดส์)  จาก กพร.ปี 57
  โดยคุณศิวิไล  นวลจันทร์ โรงพยาบาลกงไกรลาศ

  เอกสารการรณรงค์ให้วัคซีน ปี 58 (30ธค58 รพ.ศรีสังวร)

  คู่มือเครื่องพ่นสารเคมีในงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
  เอกสารแนวทางการปรับเปลี่ยนวัคซีนโปลิโอ
   


   

   


   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ข่าวสาร

   
   
   

   

  ดาวโหลดเอกสารแรงงานนอกระบบปี 58

   
   

  กิจกรรมที่สำคัญ

  เอกสาร/วารสารสาธารณสุข


   

  ระบบงาน สสจ.สุโขทัย


      


   
   

   


  เอกสารเผยแพร่

     

  Links
  จังหวัดสุโขทัย

  กรมอุตุนิยมวิทยา


  สำนักงานสาธารณสุขจังหว้ดสุโขทัย 331 ม.14 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
  โทรศัพท์ 0-5561-3354, 0-5561-2258 โทรสาร 0-5561-3375