# เรื่อง วันประกาศ
1 ประกาศฯ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ สังกัดสสจ.สุโขทัย 17 มิถุนายน 2567
2 ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข...รพ.ทุ่งเสลี่ยม 17 มิถุนายน 2567
3 ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรการจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข...สสอ.บ้านด่านลานหอย 13 มิถุนายน 2567
4 ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข...รพ.ทุ่งเสลี่ยม 10 มิถุนายน 2567
5 ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรการจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ...สสอ.ศรีสัชนาลัย 4 มิถุนายน 2567
6 ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรการจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ...รพ.สวรรคโลก 31 พฤษภาคม 2567
7 ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรการจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ...รพ.กงไกรลาศ 31 พฤษภาคม 2567
8 ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรการจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ...สสอ.คีรีมาศ 31 พฤษภาคม 2567
9 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ.....สังกัดสสจ.สุโขทัย 31 พฤษภาคม 2567
10 ประกาศฯ เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ.....สังกัดสสจ.สุโขทัย 30 พฤษภาคม 2567
11 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านด่านลานหอย 30 พฤษภาคม 2567
12 ประกาศฯ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข สังกัดโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 30 พฤษภาคม 2567
13 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสารรเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบุคลลธรรมดา ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย 28 พฤษภาคม 2567
14 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ.....สสอ.คีรีมาศ 24 พฤษภาคม 2567
15 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ นักกายภาพบำบัด....รพ.กงไกรลาศ 24 พฤษภาคม 2567
16 ประกาศฯ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความสามารถของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี...รพ.สวรรคโลก 23 พฤษภาคม 2567
17 ประกาศฯ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความสามารถของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข...สสอ.ศรีสัชนาลัย 23 พฤษภาคม 2567
18 ประกาศคณะกรรมการคีดเลือกบุคคล เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน/นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ/พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 20 พฤษภาคม 2567
19 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ...สังกัดสสจ.สุโขทัย 16 พฤษภาคม 2567
20 ประกาศฯ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความสามารถของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ...รพ.ทุ่งเสลี่ยม 15 พฤษภาคม 2567
21 ประกาศฯ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความสามารถของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข...รพ.ศรีสัชนาลัย 15 พฤษภาคม 2567
22 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดสสจ.สุโขทัย 9 พฤษภาคม 2567
23 ประกาศฯ เรื่องขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ....สสจ.สุโขทัย 9 พฤษภาคม 2567
24 ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข..สสอ.บ้านด่านลานหอย 7 พฤษภาคม 2567
25 ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพและตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข(เวชสถิติ) รพ.ทุ่งเสลี่ยม 3 พฤษภาคม 2567
26 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 6 อัตรา นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ 1 อัตรา...สสจ.สุโขทัย 25 เมษายน 3110
27 ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ...สสอ.คีรีมาศ 30 เมษายน 2567
28 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 30 เมษายน 2567
29 ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย 29 เมษายน 3110
30 ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด...รพ.กงไกรลาศ 29 เมษายน 2567
31 ประกาศฯ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความสามารถของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ...รพ...คีรีมาศ 26 เมษายน 2567
32 ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข...รพ.ศรีสัชนาลัย 25 เมษายน 2567
33 ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2567 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 25 เมษายน 2567
34 ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข...สสอ.ศรีสัชนาลัย 25 เมษายน 2567
35 ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี...รพ.สวรรคโลก 25 เมษายน 2567
36 ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลคีรีมาศ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 24 เมษายน 2567
37 ประกาศฯ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความสามารถของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(เวชสถิติ)...รพ.ทุ่งเสลี่ยม 23 เมษายน 2567
38 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.......รพ.กงไกรลาศ 19 เมษายน 2567
39 ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ...รพ.ทุ่งเสลี่ยม 19 เมษายน 2567
40 ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลคีรีมาศ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 19 เมษายน 2567
41 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ลงวันที่ 17 เมษายน 2567 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สังกัด สสจ.สุโขทัย 17 เมษายน 2567
42 ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรการจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ...รพ.สวรรคโลก 9 เมษายน 2567
43 ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรการจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค ...รพ.ศรีสัชนาลัย 4 เมษายน 2567
44 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 4 เมษายน 2567
45 ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ...รพ...คีรีมาศ 3 เมษายน 2567
46 ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2567 เรื่อง เลื่อนการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยและกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 3 เมษายน 2567
47 ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (เวชสถิติ)...รพ...ทุ่งเสลี่ยม 20 มีนาคม 2567
48 ประกาศฯ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความสามารถของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข...รพ.ศรีสัชนาลัย 29 มีนาคม 2567
49 ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรการจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ ...รพ.ศรีสัชนาลัย 28 มีนาคม 2567
50 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2567 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 22 มีนาคม 2567
51 ประกาศฯ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความสามารถของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ...รพ.ศรีสัชนาลัย 20 มีนาคม 2567
52 ประกาศฯ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความสามารถของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี...รพ.สวรรคโลก 21 มีนาคม 2567
53 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์.....รพ.บ้านด่านลานหอย 15 มีนาคม 2567
54 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง จพ.สาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน).......รพ.ศรีสัชนาลัย 12 มีนาคม 2567
55 ประกาศฯ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความสามารถของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(เวชสถิติ)...รพ.ทุ่งเสลี่ยม 8 มีนาคม 2567
56 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ลงวันที่ 7 มีนาคม 2567 เรื่องรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) คนที่ 2 และรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านบริการทางวิชาการ) สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 7 มีนาคม 2567
57 ประกาศฯ เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน ....สสจ.สุโขทัย 6 มีนาคม 2567
58 ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ...รพ.ศรีสัชนาลัย 29 กุมภาพันธ์ 2567
59 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)คนที่ 2 และรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด(ด้านบริการทางวิชาการ)...สสจ.สุโขทัย 28 กุมภาพันธ์ 2567
60 ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 20 กุมภาพันธ์ 2567
61 ประกาศฯ เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างโยธา.....สสจ.สุโขทัย 20 กุมภาพันธ์ 2567
62 ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล และตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี...รพ.สวรรคโลก 19 กุมภาพันธ์ 2567
63 ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์...รพ.บ้านด่านลานหอย 19 กุมภาพันธ์ 2567
64 ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข...รพ.ทุ่งเสลี่ยม 16 กุมภาพันธ์ 2567
65 ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 7 กุมภาพันธ์ 2567
66 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน.....สสจ.สุโขทัย 15 กุมภาพันธ์ 2567
67 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ.....สสจ.สุโขทัย 15 กุมภาพันธ์ 2567
68 ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรการจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่ง พนักงานบริการและ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ...รพ.บ้านด่านลานหอย 15 กุมภาพันธ์ 2567
69 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ...สสอ.ศรีนคร 9 กุมภาพันธ์ 2567
70 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) คนที่ 2 และรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านบริการทางวิชาการ) 7 กุมภาพันธ์ 2567
71 ประกาศฯ แก้ไขประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานบริการ...สสอ.ทุ่งเสลี่ยม 31 มกราคม 2567
72 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างโยธา...สสจ.สุโขทัย 5 กุมภาพันธ์ 2567
73 ประกาศคณธกรรมการคัดเลือกฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 31 มกราคม 2567
74 ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ...รพ.คีรีมาศ 30 มกราคม 2567
75 ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรการจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้และ ตำแหน่งพนักงานบริการ ...สสอ.ทุ่งเสลี่ยม 29 มกราคม 2567
76 ประกาศฯ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความสามารถของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ และพนักงานบริการ...รพ.บ้านด่านลานหอย 29 มกราคม 2567
77 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างโยธา.....สสจ.สุโขทัย 26 มกราคม 2567
78 ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ...สสอ.เมือง 24 มกราคม 2567
79 ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ...รพ.กงไไกรลาศ 24 มกราคม 2567
80 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน...สสจ.สุโขทัย 19 มกราคม 2567
81 ประกาศฯ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความสามารถของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข...สสอ.เมือง 18 มกราคม 2567
82 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ และนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ...สสจ.สุโขทัย 19 มกราคม 2567
83 ประกาศฯ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความสามารถของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ...รพ.คีรีมาศ 15 มกราคม 2567
84 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์.....รพ.กงไกรลาศ 12 มกราคม 2567
85 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 9 มกราคม 2567
86 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ ลงวันที่ 9 มกราคม 2567 เรื่อง เรื่อง เลื่อนการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 9 มกราคม 2567
87 ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งพนักงานบริการ...รพ.บ้านด่านลานหอย 9 มกราคม 2567
88 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างโยธา...สสจ.สุโขทัย 8 มกราคม 2567
89 ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2567 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยและกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 4 มกราคม 2567
90 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2567 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 3 มกราคม 2567
91 ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรการจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร ...รพ.ศรีสัชนาลัย 28 ธันวาคม 2566
92 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานบริการ ....สสอ.ทุ่งเสลี่ยม 28 ธันวาคม 2566
93 ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ...สสอ.ศรีนคร 28 ธันวาคม 2566
94 ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข...สสอ.เมือง 27 ธันวาคม 2566
95 ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ...รพ.คีรีมาศ 26 ธันวาคม 2566
96 ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร ...รพ.สวรรคโลก 26 ธันวาคม 2566
97 ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิค ...รพ.สวรรคโลก 26 ธันวาคม 2566
98 ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ ...สสอ.คีรีมาศ 29 พฤศจิกายน 2566
99 ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์...รพ.กงไกรลาศ 20 ธันวาคม 2566
100 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร...รพ.ศรีสัชนาลัย 20 ธันวาคม 2566
101 ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล เรื่องรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 15 ธันวาคม 2566
102 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่ง นักจิตวทยาคลินิก...รพ.สวรรคโลก 12 ธันวาคม 2566
103 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร และพนักงานขับรถยนต์...รพ.สวรรคโลก 12 ธันวาคม 2566
104 ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ และตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้...สสอ.ทุ่งเสลี่ยม 12 ธันวาคม 2566
105 ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ...รพ.ศรีสัชนาลัย 8 ธันวาคม 2566
106 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2566 รอบที่ 2 8 ธันวาคม 2566
107 ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยาและตำแหน่ง พนักงานบริการ ...รพ.ศรีนคร 4 ธันวาคม 2566
108 ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2566 เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด สสจ.สุโขทัย 1 ธันวาคม 2566
109 ประกาศฯ รายชื่อผู็มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ....รพ.ศรีสัชนาลัย 1 ธันวาคม 2566
110 รับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดจังหวัดมหาสารคาม 4 ธันวาคม 2566
111 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกััดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท 1 ธันวาคม 2566
112 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา และตำแหน่ง พนักงานบริการ...รพ.ศรีนคร 24 พฤศจิกายน 2566
113 ประกาศฯ รายชื่อผู็มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นัพนักงานบริการ ....สสอ.คีรีมาศ 22 พฤศจิกายน 2566
114 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร...รพ.ศรีสัชนาลัย 17 พฤศจิกายน 2566
115 ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร...รพ.ศรีสัชนาลัย 21 พฤศจิกายน 2566
116 ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก...รพ.สวรรคโลก 17 พฤศจิกายน 2566
117 ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขและ พนักงานบริการ ...สสอ.ทุ่งเสลี่ยม 17 พฤศจิกายน 2566
118 ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง จพ.เภสัชกรรม...รพ.ศรีสัชนาลัย 16 พฤศจิกายน 2566
119 ประกาศฯ รายชื่อผู็มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขและ ตำแหน่งพนักงานบริการ ....สสอ.ทุ่งเสลี่ยม 13 พฤศจิกายน 2566
120 ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา และตำแหน่งพนักงานบริการ...รพ.ศรีนคร 10 พฤศจิกายน 2566
121 ประกาศฯ เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ....สสจ.สุโขทัย 3 พฤศจิกายน 2566
122 ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร...รพ.ศรีสัชนาลัย 3 พฤศจิกายน 2566
123 ประกาศฯ เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักโภชนาการ.....สสจ.สุโขทัย 3 พฤศจิกายน 2566
124 ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ...สสอ.คีรีมาศ 1 พฤศจิกายน 2566
125 ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขและพนักงานบริการ...สสอ.ทุ่งเสลี่ยม 31 ตุลาคม 2566
126 ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขและ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ...สสอ.คีรีมาศ 31 ตุลาคม 2566
127 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักโภชนาการ...สสจ.สุโขทัย 31 ตุลาคม 2566
128 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 30 ตุลาคม 2566
129 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ.....สสจ.สุโขทัย 27 ตุลาคม 2566
130 ประกาศฯ เรื่องการขึ้นบัญและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...ตำแหน่งเภสัชกร,นักวิชาการสาธารณสุข....สสจ.สุโขทัย 27 ตุลาคม 2566
131 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ...สสอ.คีรีมาศ 25 ตุลาคม 2566
132 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักโภชนาการ.....สสจ.สุโขทัย 26 ตุลาคม 2566
133 ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เข้าสู่สายงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล...รพ.สวรรคโลก 20 ตุลาคม 2566
134 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เภสัชกร , ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข...สสจ.สุโขทัย 20 ตุลาคม 2566
135 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง ขอเลื่อนวันและเวลา ในการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกรับย้ายข้าราชการมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน/นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ/พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 18 ตุลาคม 2566
136 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยและกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 16 ตุลาคม 2566
137 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข , เภสัช....สสจ.สุโขทัย 16 ตุลาคม 2566
138 ประกาศฯ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ....สสจ.สุโขทัย 11 ตุลาคม 2566
139 ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน...ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 11 ตุลาคม 2566
140 ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขและพยาบาลวิชาชีพ...สสอ.คีรีมาศ 9 ตุลาคม 2566
141 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักโภชนาการ...สสจ.สุโขทัย 6 ตุลาคม 2566
142 ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข และผู้ช่วยพยาบาล ...รพ.สวรรคโลก 5 ตุลาคม 2566
143 ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ...สสอ.สวรรคโลก 3 ตุลาคม 2566
144 ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข ...สสอ.ศรีสัชนาลัย 29 กันยายน 2566
145 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร และตำแหน่งนวก.สาธารณสุข....สสจ.สุโขทัย 27 กันยายน 2566
146 ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ...สสอ.บ้านด่านลานหอย 27 กันยายน 2566
147 ประกาศฯ รายชื่อผู็มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ....สสอ.สวรรคโลก 26 กันยายน 2566
148 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล และตำแหน่ง พนักงานเวชสถิติ...รพ.สวรรคโลก 25 กันยายน 2566
149 ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรการจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล ...รพ.คีรีมาศ 25 กันยายน 2566
150 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข...สสอ.บ้านด่านลานหอย 22 กันยายน 2566
151 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข...สสอ.ศรีสัชนาลัย 22 กันยายน 2566
152 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ ลงวันที่ 18 กันยายน 2566 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 18 กันยายน 2566
153 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข...รพ.กงไกรลาศ 13 กันยายน 2566
154 ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล ลงวันที่ 13 กันยายน 2566 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 13 กันยายน 2566
155 ประกาศฯ เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ....สสจ.สุโขทัย 12 กันยายน 2566
156 ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข...สสอ.สวรรคโลก 11 กันยายน 2566
157 ประกาศฯรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกรับย้ายรับโอนไปดำรงตำแหน่งพยาบาลล,นักเทคนิคการแทพย์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ,ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 7 กันยายน 2566
158 ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข,จพ.เวชสถิติ,ผู้ช่วยพยาบาลและ นักจิตวิทยาคลินิก...รพ.สวรรคโลก 7 กันยายน 2566
159 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข...รพ.กงไกรลาศ 6 กันยายน 2566
160 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง....สสจ.สุโขทัย 5 กันยายน 2566
161 ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข...สสอ.บ้านด่านลานหอย 31 สิงหาคม 2566
162 ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ,เจ้าพนักงานสาธารณสุข...สสอ.ศรีสัชนาลัย 31 สิงหาคม 2566
163 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2566 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 24 สิงหาคม 2566
164 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง ในระดับชำนาญการพิเศษ สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 23 สิงหาคม 2566
165 ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรการจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค ...รพ.ทุ่งเสลี่ยม 23 สิงหาคม 2566
166 ประกาศฯรับย้าย/รับโอนข้าราชการมาดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ,นักเทคนิคการแพทย์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 22 สิงหาคม 2566
167 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ลงวันที่ 21 ส.ค. 2566 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง ในระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 21 สิงหาคม 2566
168 ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข...รพ.กงไกรลาศ 21 สิงหาคม 2566
169 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ...สสจ.สุโขทัย 21 สิงหาคม 2566
170 ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายบำบัด และ พนักงานบริการ...รพ.ศรีสัชนาลัย 18 สิงหาคม 2566
171 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานบริการ...รพ.ศรีสัชนาลัย 18 สิงหาคม 2566
172 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2566 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 11 สิงหาคม 2566
173 ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล...รพ.คีรีมาศ 11 สิงหาคม 2566
174 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชี,จพ.เครื่่องคอมพิวเตอร์,จพ.เวชสถิติและ พนักงานบริการ...รพ.สวรรคโลก 11 สิงหาคม 2566
175 ประกาศฯ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความสามารถของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค...รพ.ทุ่งเสลี่ยม 10 สิงหาคม 2566
176 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 8 สิงหาคม 2566
177 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ...รพ.ศรีนคร 7 สิงหาคม 2566
178 ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เรื่อง รับสมัครข้าราชการ เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 27 กรกฎาคม 2566
179 ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ...รพ.ศรีสัชนาลัย 27 กรกฎาคม 2566
180 ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ ลงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 25 กรกฎาคม 2566
181 ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชี,จพ.เครื่่องคอมพิวเตอร์,จพ.เวชสถิติและ พนักงานบริการ...รพ.สวรรคโลก 21 กรกฎาคม 2566
182 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 21 กรกฎาคม 2566
183 ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ เรื่อง รับสมัครข้าราชการ เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 20 กรกฎาคม 2566
184 ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ เรื่อง รับสมัครข้าราชการ เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท 20 กรกฎาคม 2566
185 ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค...รพ.ทุ่งเสลี่ยม 18 กรกฎาคม 2566
186 ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ...รพ.ศรีนคร 17 กรกฎาคม 2566
187 ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ เรื่อง รับสมัครข้าราชการ เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด รพ.นครพนม 17 กรกฎาคม 2566
188 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สสจ.นครปฐม 17 กรกฎาคม 2566
189 ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ ลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีษะเกษ 12 กรกฎาคม 2566
190 ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ ลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 12 กรกฎาคม 2566
191 ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ ลงวันที่ 11กรกฎาคม พ.ศ.2566 เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 12 กรกฎาคม 2566
192 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง เภสัชกร.....สสจ.สุโขทัย 12 กรกฎาคม 2566
193 ประกาศคณะกรรมการประเมิน ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) สังกัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเตว็ดนอก ตำบลทับผึ้ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 12 กรกฎาคม 2566
194 ประกาศฯ เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ....สสจ.สุโขทัย 7 กรกฎาคม 2566
195 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เภสัชกร....สสจ.สุโขทัย 27 มิถุนายน 2566
196 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ.....สสจ.สุโขทัย 26 มิถุนายน 2566
197 ประกาศคณะกรรมการประเมิน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) สังกัด รพ.สต.บ้านเตว็ดนอก ต.ทับผึ้ง สสอ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 23 มิถุนายน 2566
198 ประกาศฯ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป....สสอ.ศรีสำโรง 9 มิถุนายน 2566
199 ประกาศคณะกรรมการประเมินฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อน ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเตว็ดนอก ตำบลทับผึ้ง สสอ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 9 มิถุนายน 2566
200 ประกาศคณะกรรมการประเมินฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อน ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเตว็ดนอก ตำบลทับผึ้ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 9 มิถุนายน 2566
201 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ...สสจ.สุโขทัย 8 มิถุนายน 2566
202 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข...สสอ.ศรีสำโรง 2 มิถุนายน 2566
203 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป...รพ.คีรีมาศ 30 พฤษภาคม 2566
204 ประกาศฯ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม 29 พฤษภาคม 2566
205 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข.....สสอ.ศรีสำโรง 23 พฤษภาคม 2566
206 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้....รพ.คีรีมาศ 18 พฤษภาคม 2566
207 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์.....รพ.ทุ่งเสลี่ยม 18 พฤษภาคม 2566
208 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับย้ายข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน/นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ/พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 15 พฤษภาคม 2566
209 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป.......สสอ.ศรีสำโรง 2 พฤษภาคม 2566
210 ประชาสัมพันธ์ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร 1 พฤษภาคม 2566
211 ประกาศฯ เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิืบัติการ....สสจ.สุโขทัย 1 พฤษภาคม 2566
212 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป.......รพ.ทุ่งเสลี่ยม 28 เมษายน 2566
213 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป.......รพ.คีรีมาศ 28 เมษายน 2566
214 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป...รพ.ศรีสัชนาลัย 26 เมษายน 2566
215 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป...รพ.สวรรคโลก 25 เมษายน 2566
216 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร.....รพ.ศรีสัชนาลัย 20 เมษายน 2566
217 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ.....สสจ.สุโขทัย 19 เมษายน 2566
218 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป.......รพ.บ้านด่านลานหอย 11 เมษายน 2566
219 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข.....รพ.สวรรโลก 11 เมษายน 2566
220 ประกาศฯรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 4 อัตรา 31 มีนาคม 2566
221 ประกาศฯ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี....สสจ.สุโขทัย 31 มีนาคม 2566
222 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานบริการ.....รพ.บ้านด่านลานหอย 30 มีนาคม 2566
223 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป.......รพ.ศรีสัชนาลัย 29 มีนาคม 2566
224 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ...สสจ.สุโขทัย 28 มีนาคม 2566
225 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป...สสจ.สุโขทัย 23 มีนาคม 2566
226 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป.......รพ.สวรรคโลก 20 มีนาคม 2566
227 ประกาศฯ เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกประมาณ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ....สสจ.สุโขทัย 21 มีนาคม 2566
228 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป...สสจ.สุโขทัย 17 มีนาคม 2566
229 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ครั้งที่ 2 ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข...สสจ.สุโขทัย 17 มีนาคม 2566
230 ประกาศจังหวัดสุโขทัย ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2566 เรื่อง ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2566 7 มีนาคม 2566
231 ประกาศฯ เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ....สสจ.สุโขทัย 9 มีนาคม 2566
232 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข...สสจ.สุโขทัย 7 มีนาคม 2566
233 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการพัสดุ และนักวิชาการเงินและบัญชี ...สสจ.สุโขทัย 2 มีนาคม 2566
234 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ.....สสจ.สุโขทัย 28 กุมภาพันธ์ 2566
235 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุข/นักวิชาการสาธารณสุข/พยาบาลวิชาชีพ สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสโขทัย 24 กุมภาพันธ์ 2566
236 ประกาศฯ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป....สสอ.ศรีนคร 24 กุมภาพันธ์ 2566
237 ประกาศฯ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป....รพ.ศรีสัชนาลัย 24 กุมภาพันธ์ 2566
238 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข......สสจ.สุโขทัย 20 กุมภาพันธ์ 2566
239 ประกาศฯ เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิืบัติการ....สสจ.สุโขทัย 16 กุมภาพันธ์ 2566
240 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่องเลื่่อนวันและเวลาในการสอบสัมภาษณ์รับย้ายข้าราชการมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(ผอ.รพ.สต.) 15 กุมภาพันธ์ 2566
241 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร.....รพ.ศรีสัชนาลัย 15 กุมภาพันธ์ 2566
242 ประกาศฯ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี....สสจ.สุโขทัย 14 กุมภาพันธ์ 2566
243 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เรื่องรับสมัครข้าราชการเข้ารับการกลั่นกรองเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป๋องกัน) ดนที่ ๒ ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 13 กุมภาพันธ์ 2566
244 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ...สสจ.สุโขทัย 9 กุมภาพันธ์ 2566
245 ประกาศฯ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป....รพ.ศรีสัชนาลัย 9 กุมภาพันธ์ 2566
246 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้ายข้าราชการมาดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน/นวก.สาธารณสุขชำนาญการ/พยาบาลวิชาชีพชำนาญ) และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก 9 กุมภาพันธ์ 2566
247 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ...สสจ.สุโขทัย 9 กุมภาพันธ์ 2566
248 รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก) รพ.สุโขทัย ตั้งแต่วันที่ 8 -16 ก.พ. 2566 8 กุมภาพันธ์ 2566
249 ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2566 เรื่อง รับสมัครข้าราชการ เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ในสังกัดกรมการแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 7 กุมภาพันธ์ 2566
250 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สสจ.สุโขทัย 3 กุมภาพันธ์ 2566
251 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลและแต่งตั้งเข้ารับราชการ.....สสจ.สุโขทัย 1 กุมภาพันธ์ 2566
252 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานบริการ.....รพ.ศรีสัชนาลัย 31 มกราคม 2566
253 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป.......รพ.ศรีสัชนาลัย 30 มกราคม 2566
254 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป...สสอ.ศรีสัชนาลัย 31 มกราคม 2566
255 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ.....สสอ.ศรีนคร 30 มกราคม 2566
256 ประกาศฯ เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ.....สสจ.สุโขทัย 30 มกราคม 2566
257 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน , นักวิชาการพัสดุ...สสจ.สุโขทัย 25 มกราคม 2566
258 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป...รพ.คีรีมาศ 20 มกราคม 2566
259 ประกาศฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข...สสจ.สุโขทัย 20 มกราคม 2566
260 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี...สสจ.สุโขทัย 19 มกราคม 2566
261 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่องรับย้ายข้าราชการมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(ผอ.รพ.สต.) 20 มกราคม 2566
262 ประกาศฯ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป....รพ.บ้านด่านลานหอย 20 มกราคม 2566
263 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป....สสจ.สุโขทัย 20 มกราคม 2566
264 ประกาศฯ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป....สสอ.สวรรคโลก 19 มกราคม 2566
265 ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข....สสจ.สุโขทัย 17 มกราคม 2566
266 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป.......สสอ.ศรีนคร 13 มกราคม 2566
267 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป.......รพ.ศรีสัชนาลัย 13 มกราคม 2566
268 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ...สสจ.สุโขทัย 13 มกราคม 2566
269 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ...สสจ.สุโขทัย 13 มกราคม 2566
270 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป...รพ.ทุ่งเสลี่ยม 12 มกราคม 2566
271 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข.....สสอ.ศรีสัชนาลัย 11 มกราคม 2566
272 ประกาศฯ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสำโรง 4 มกราคม 2566
273 ประกาศฯ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวรรคโลก 4 มกราคม 2566
274 ประกาศฯ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โรงพยาบาลศรีนคร 4 มกราคม 2566
275 ประกาศจังหวัดสุโขทัย ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2565 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 29 ธันวาคม 2565
276 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ.....รพ.บ้านด่านลานหอย 29 ธันวาคม 2565
277 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ....สสจ.สุโขทัย 29 ธันวาคม 2565
278 หลักเกณฑ์การส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษ 29 ธันวาคม 2565
279 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานบริการ และ ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง.....รพ.คีรีมาศ 29 ธันวาคม 2565
280 ประกาศฯ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป....สสอ.คีรีมาศ 29 ธันวาคม 2565
281 ประกาศจังหวัดสุโขทัย ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2565 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 28 ธันวาคม 2565
282 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข.....รพ.ทุ่งเสลี่ยม 28 ธันวาคม 2565
283 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง นักโภชนาการ.....รพ.ศรีนคร 22 ธันวาคม 2565
284 ประกาศฯ รับสมัครบุุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป.....สสอ.ศรีสัชนาลัย 22 ธันวาคม 2565
285 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข.....สสอ.คีรีมาศ 21 ธันวาคม 2565
286 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข.....สสอ.สวรรคโลก 21 ธันวาคม 2565
287 ประกาศฯ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป....รพ.ศรีสัชนาลัย 20 ธันวาคม 2565
288 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข.....สสอ.ศรีสำโรง 16 ธันวาคม 2565
289 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป...สสอ.กงไกรลาศ 16 ธันวาคม 2565
290 ประกาศฯ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป....สสอ.ศรีสัชนาลัย 14 ธันวาคม 2565
291 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี.....สสจ.สุโขทัย 9 ธันวาคม 2565
292 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป.......รพ.บ้านด่านลานหอย 8 ธันวาคม 2565
293 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์....รพ.ศรีสัชนาลัย 8 ธันวาคม 2565
294 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป.......รพ.คีรีมาศ 7 ธันวาคม 2565
295 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป.......รพ.ทุ่งเสลี่ยม 7 ธันวาคม 2565
296 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานบริการ.....สสอ.ศรีสัชนาลัย 6 ธันวาคม 2565
297 ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 6 ธันวาคม 2565
298 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป.......รพ.ศรีนคร 1 ธันวาคม 2565
299 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานบริการ....สสอ..กงไกรลาศ 30 พฤศจิกายน 2565
300 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป.......สสอ.ศรีสำโรง 29 พฤศจิกายน 2565