# เรื่อง วันประกาศ
1 ออกนิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขรอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 ณ เครือข่ายสุขภาพอำเภอศรีสัชนาลัย 23 มกราคม 2566
2 ลงพื้นที่ประเมินและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชั้นนำของประเทศไทย ระดับจังหวัดสุโขทัย ในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัย 20 มกราคม 2566
3 ร่วมจัดนิทรรศการโครงการหมู่บ้านรุ่งอรุณแห่งความสุขอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 20 มกราคม 2566
4 รับรางวัลการขับเคลื่อนงาน การพัฒนาระบบบริการตรวจสุขภาพดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่ 2 พิษณุโลก 19 มกราคม 2566
5 ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรม TO BE NUMBER ONE และของดีเมืองสุโขทัย ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) 19 มกราคม 2566
6 ประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2566 19 มกราคม 2566
7 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ 2 และร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement:PA) 19 มกราคม 2566
8 รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เพิ่มภูมิสู้โควิด ทุกชีวิตปลอดภัย ประเภท "ความก้าวหน้ารวดเร็ว" ในการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น 13 มกราคม 2566
9 นำของเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก นมและขนม มอบให้กับเด็ก เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 12 มกราคม 2566
10 เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการประจำเดือน ในรูปแบบกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 1 12 มกราคม 2566
11 พิธีเปิดโครงการรณรงค์ ผ่าตัดตาต้อกระจก ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 8 มกราคม 2566
12 บวงสรวงพระมหาเมตตรัยโย พระพุทธรูปประจำสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุโขทัย และร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล 6 มกราคม 2566
13 คณะผู้บริหารเข้าพบเพื่อขอพรสวัสดีปีใหม่ 2566 นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย 4 มกราคม 2566
14 ร่วมพิธีสวมเกศ เบิกเนตร สไบห่มพระพุทธรูป (หลวงพ่อทันใจ) 4 มกราคม 2566
15 มอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติพื้นที่ “เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ จังหวัดสุโขทัย” ปี 2565 31 ธันวาคม 2565
16 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กศน. จังหวัดสุโขทัย และพิธีเปิดศูนย์ประสานงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE กศน. จังหวัดสุโขทัย 26 ธันวาคม 2565
17 โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ภายใต้กิจกรรม “TO BE NUMBER ONE สัญจร จังหวัดสุโขทัย ปี 2566” 26 ธันวาคม 2565
18 นิเทศงาน ผลการดำเนินงาน ด้านสาธารณสุข รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 22 ธันวาคม 2565
19 พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนาม ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 21 ธันวาคม 2565
20 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 21 ธันวาคม 2565
21 การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2023 ภาคเหนือ 19 ธันวาคม 2565
22 ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 19 ธันวาคม 2565
23 ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ 2566 14 ธันวาคม 2565
24 เข้าร่วมรายการ “สารจากผู้ว่า” ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัย (สวท.สุโขทัย) FM 93.75 MHz 14 ธันวาคม 2565
25 ร่วมประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดสุโขทัย 14 ธันวาคม 2565
26 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 11/2565 14 ธันวาคม 2565
27 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป วางพานพุ่ม และถวายบังคมเนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 6 ธันวาคม 2565
28 กิจกรรมการไหว้พระ สวดมนต์ และนั่งสมาธิ ทุกวันศุกร์ 6 ธันวาคม 2565
29 ร่วมส่งมอบรถเข็นผู้ป่วย จำนวน 10 คัน พร้อมด้วยแพมเพิส และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 29 พฤศจิกายน 2565
30 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะให้บริการเลิกบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำหรับเจ้าหน้าที่ให้บริการเลิกบุหรี่ ในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดสุโขทัย 25 พฤศจิกายน 2565
31 “มหกรรม พลังคน พชอ.ครั้งที่ 2 คุณภาพชีวิตวิถีใหม่” 25 พฤศจิกายน 2565
32 ร่วมงานสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 24และรับรางวัลเครือข่ายเฝ้าระวังสอบสวนโรค ประจำปี 2565 25 พฤศจิกายน 2565
33 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 11 พฤศจิกายน 2565
34 ร่วมพิธีรับไฟพระฤกษ์และพระประทีปพระราชทาน งานประเพณี ลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565 8 พฤศจิกายน 2565
35 ร่วมพิธีถวายพระกฐินพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อน้อมนำมาถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ 8 พฤศจิกายน 2565
36 ร่วมพิธีเปิดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 31 ตุลาคม 2565
37 ร่วมเปิดงานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ วิถีใหม่ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565 31 ตุลาคม 2565
38 ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 31 ตุลาคม 2565
39 ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนนโยบายสู่แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ 2566 26 ตุลาคม 2565
40 ขอเชิญเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 25 ตุลาคม 2565
41 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี 25 ตุลาคม 2565
42 การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจ สอน. และ รพ.สต. ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 12 ตุลาคม 2565
43 โครงการเพิ่มสมรรถนะการจัดการสุขภาพชุมชนผ่านกระบวนการเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพโดยการเรียนรู้ร่วมกันในปฏิบัติท่ามกลางความเป็นจริง 10 ตุลาคม 2565
44 ร่วมมอบของช่วยเหลืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ประสบอุทกภัย 10 ตุลาคม 2565
45 5 ข้อควรรู้ เตรียมตัวก่อนร่วมงาน เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียร จังหวัดสุโขทัย 6 ตุลาคม 2565
46 คณะกรรมการบริหารฯ และสมาชิกแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดสุโขทัย ร่วมแสดงความยินดีกับ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านบริหาร) 6 ตุลาคม 2565
47 ร่วมรับมอบปัจจัยจัดตั้งกองทุนนิธิ เนื่องในวันกตัญญูบูรพาจารย์ 64 ปี พระเดชพระคุณพระมงคลพัฒนพิธาน เจ้าอาวาสวัดพิพัฒน์มงคล 4 ตุลาคม 2565
48 เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานกระทรวงสาธารณสุข ผ่านระบบการประชุมทางไกล 4 ตุลาคม 2565
49 มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายวิชาญ มีเครือรอด ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านบริหาร) 4 ตุลาคม 2565
50 ร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติฯ บุคลากรสาธารณสุขและร่วมแสดงมุทิตาจิต พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกแด่สมาชิกแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดสุโขทัย ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 1 ตุลาคม 2565
51 ร่วมมอบของที่ระลึกในโอกาสที่ นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2565 1 ตุลาคม 2565
52 การประชุมคณะกรรมการวางแผน และประเมินผล ครั้งที่ 9/2565 1 ตุลาคม 2565
53 ลงพื้นที่ ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย เพื่อเตรียมสถานที่ในการจัด “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” 26 กันยายน 2565
54 “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” 26 กันยายน 2565
55 มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติ ให้กับ ผู้ให้การสนับสนุน และผู้ที่มีผลงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุโขทัย 26 กันยายน 2565
56 ร่วมประชุม “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” 23 กันยายน 2565
57 กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำป้องกันยาเสพติด TO BE NUMBER ONE SUKHOTHAI ประจำปี 2565 23 กันยายน 2565
58 คัดเลือกตัวแทนเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL และคัดเลือก TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE จังหวัดสุโขทัย ปี 2565 22 กันยายน 2565
59 ประชุมเตรียมความพร้อม “โครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดินวิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” จังหวัดสุโขทัย 22 กันยายน 2565
60 ร่วมพิธีทำบุญและฟังเทศน์เฉลิมพระธรรมบารมีใน "อุภินนมัตถจรกถา“ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 กันยายน 2565
61 ร่วมแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ที่ได้รับรางวัลผลงานวิชาการ ประจำปี 2565 2 กันยายน 2565
62 มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมประชุมเชิงปฎิบัติการเผยแพร่ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมผู้ปฎิบัติงานในศูนย์คัดกรองจังหวัดสุโขทัย (ครู ข.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2 กันยายน 2565
63 ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณ จาก นายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 31 สิงหาคม 2565
64 โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดทักษะการพิมพ์สามมิติ (3D Printing) เพื่อการออกแบบและสร้างกายอุปกรณ์ Carpenter Project : 3D Printed Hand Prosthesis for Carpenters and Others 30 สิงหาคม 2565
65 การประชุมคณะกรรมการวางแผน และประเมินผล ครั้งที่ 8/2565 29 สิงหาคม 2565
66 การประชุมกำกับ ติดตาม และประเมินผลแบบเสริมพลังกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กปท.) ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ 2565 25 สิงหาคม 2565
67 การประชุม “เสริมสร้างพลังในทีมผู้บริบาลผู้เป็นเบาหวานและอาสาสมัครสาธารณสุข” เขตสุขภาพที่ 2 25 สิงหาคม 2565
68 เปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสุโขทัย ณ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ตำบลบ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 22 สิงหาคม 2565
69 แสดงความยินดีกับ นายแพทย์วิชัย วนรัตน์วิจิตร ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ รักษาการในตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 22 สิงหาคม 2565
70 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่น ระดับประเทศ ของชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 17 สิงหาคม 2565
71 พิธีมอบถุงพระราชทานให้กับประชาชนในพื้นที่ จำนวน 3 คน พิธีเปิดป้ายสวนเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมรักแม่ ห่วงแม่ พาแม่ตรวจสุขภาพ และกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ในโครงการ 90 พรรษา 90 ล้าน ซีซี 15 สิงหาคม 2565
72 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 15 สิงหาคม 2565
73 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผล การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ จังหวัดสุโขทัย 8 สิงหาคม 2565
74 ลงพื้นที่เยี่ยม น.ส.จันทิมา บุญเรือง หรือน้องพลอย อายุ 17 ปี พร้อมบิดา มารดา ณ บ้านเลขที่ 35/16 หมู่ 5 ต.ยางซ้าย อ.เมือง จ.สุโขทัย เพื่อให้การดูแลรักษา และ คำปรึกษาด้านสุขภาพ 8 สิงหาคม 2565
75 เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 5 สิงหาคม 2565
76 ร่วมตรวจราชการระบบสุขภาพปฐมภูมิ ครั้งที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดตาก 4 สิงหาคม 2565
77 นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เข้ารับพระราชทาน รางวัลบุคคลผู้ปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ประจําปี 2565 1 สิงหาคม 2565
78 คว้าชัย ประกวดการนำเสนอผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ในงานมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565 1 สิงหาคม 2565
79 เปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสุโขทัย เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (วันที่ 18 กรกฎาคม) 22 กรกฎาคม 2565
80 ถอดบทเรียน รับการประเมินผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ รอบลงพื้นที่ จังหวัดสุโขทัย ปี 2565 13 กรกฎาคม 2565
81 ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา สังฆทาน และปัจจัย 13 กรกฎาคม 2565
82 ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 8 กรกฎาคม 2565
83 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 7 กรกฎาคม 2565
84 กล่าวต้อนรับและให้โอวาทบุคลากร แพทย์ผู้สำเร็จการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านรับต้นสังกัดจังหวัดสุโขทัย 7 กรกฎาคม 2565
85 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกตำบลจัดการคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 2 1 กรกฎาคม 2565
86 นายอัศวิน ลิ้มฤกษ์ลำรึก “คนดีศรีปฐมภูมิ สาขาสหวิชาชีพดีเด่น” ประจำปี 2565 ระดับเขตสุขภาพที่ 2 1 กรกฎาคม 2565
87 เปิดคลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะท้อ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย 29 มิถุนายน 2565
88 นำเสนอผลงาน เพื่อคัดเลือกตัวแทนเขตสุขภาพที่ 2 เข้าร่วมนำเสนอผลงานระดับภาคเหนือ 29 มิถุนายน 2565
89 รายงานความเป็นมาของโครงการ อบรม Basic Course of Family Medicine for Primary Care Doctor เขตสุขภาพที่ 2 27 มิถุนายน 2565
90 ลงพื้นที่เพื่อถอดบทเรียนการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในการรับมือโรค COVID-19 10 มิถุนายน 2565
91 พิธีการลงนามบันทึกการส่งมอบการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 10 มิถุนายน 2565
92 สรุปผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2/2565 10 มิถุนายน 2565
93 ประเมินและรับรองคุณภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ระดับจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 2 2 มิถุนายน 2565
94 ต้อนรับและให้โอวาทในการรายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่ 2 มิถุนายน 2565
95 เปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายวิถีใหม่ ก้าวท้าใจ ปี 2565 27 พฤษภาคม 2565
96 มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติ ให้กับผู้ให้การสนับสนุน และผู้ที่มีผลงานโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุโขทัย ปี 2564 27 พฤษภาคม 2565
97 โครงการฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการพลเรือนที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแบบ Online หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี”ประจำปี 2565 27 พฤษภาคม 2565
98 ออกตรวจเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ในวันวิสาขบูชา 17 พฤษภาคม 2565
99 จัดประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการส่งต่อ จังหวัดสุโขทัย เพื่อให้มีการขับเคลื่อนการส่งต่อและการใช้ระบบ Thai Refer 11 พฤษภาคม 2565
100 ประชุมเพื่อคืนข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน 11 พฤษภาคม 2565
101 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนในชุมชนในพื้นที่นำร่องทั้ง 9 อำเภอ 11 พฤษภาคม 2565
102 มอบใบประกาศเกียรติคุณผลงานด้านการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (Long Term Care) ดีเด่น จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565 3 พฤษภาคม 2565
103 มอบใบประกาศเกียรติคุณเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอ ที่มีผลการดำเนินงานการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มกระตุ้น (เข็ม 3) กลุ่ม 608 3 พฤษภาคม 2565
104 มอบรางวัลพื้นที่ต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก แก่หน่วยบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการแพทย์แผนไทย ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565 3 พฤษภาคม 2565
105 มอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ เนื่องในประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “วิชาการก้าวไกล Sukhothai New Normal” 3 พฤษภาคม 2565
106 มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแสดงความยินดีในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็น อสม. ดีเด่นระดับจังหวัด ระดับเขตสุขภาพที่ 2 และระดับภาค ภาคเหนือ ปีพุทธศักราช 2565 3 พฤษภาคม 2565
107 เปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสุโขทัย ณ วัดปัจจันตคารามวาสี ต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 22 เมษายน 2565
108 ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลเมืองเก่า เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหา และวางแผนสนับสนุน การพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ให้สมพระเกียรติ 22 เมษายน 2565
109 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อให้ความร่วมมือในการพัฒนาให้จังหวัดสุโขทัยเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาที่เกิดจากการบูรณาการ 22 เมษายน 2565
110 ร่วมติดตามด่านปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงสงกรานต์ 2565 12 เมษายน 2565
111 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกกัญชาและกัญชง จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 2/2565 11 เมษายน 2565
112 ประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565 “วิชาการก้าวไกล Sukhothai New Normal” 11 เมษายน 2565
113 สมาชิกแม่บ้านสาธารณสุข รับรางวัลผลการดำเนินงานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขดีเด่น อันดับที่ 2 ของประเทศ 30 มีนาคม 2565
114 นิเทศ ติดตามงานวัณโรค ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานวัณโรค เพื่อลดอัตราผู้ป่วยวัณโรคเสียชีวิต และเร่งรัดดำเนินการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ค้นหาผู้ป่วยวัณโรค 30 มีนาคม 2565
115 การประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ 12 ประจำปี 2565 ภาคเหนือ 30 มีนาคม 2565
116 ร่วมประกวดการนำเสนอผลงาน จังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2565 30 มีนาคม 2565
117 พิธีเปิดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2565 “อสม.หมอคนที่ 1 ต้นแบบสุขภาพ ผู้นำจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต” 21 มีนาคม 2565
118 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. มีทีมแพทย์/ทันตแพทย์/ เภสัชกร/พยาบาลวิชาชีพ/บุคลากรสาธารณสุข และอาสาสมัคร พอ.สว. จาก รพ.คีรีมาศ, สสอ.คีรีมาศ และรพ.สต. ในสังกัด ร่วมให้บริการประชาชน 21 มีนาคม 2565
119 ขับเคลื่อนการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ 10 มีนาคม 2565
120 มอบสเปรย์หญ้าดอกขาวและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อช่วยเลิกบุหรี่ ในคลินิกเลิกบุหรี่ โรงพยาบาลทุกแห่ง ในจังหวัดสุโขทัย 10 มีนาคม 2565
121 ร่วมต้อนรับ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (วัดปากแคว) ตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย 22 กุมภาพันธ์ 2565
122 ร่วมต้อนรับ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกงไกรลาศ 22 กุมภาพันธ์ 2565
123 ประชุมการตรวจสอบภายในตามเกณฑ์การประเมินควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงตามแบบ 5 มิติ (EIA) 22 กุมภาพันธ์ 2565
124 ร่วมต้อนรับ นพ.เทวัญ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก และคณะจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 14 กุมภาพันธ์ 2565
125 ร่วมพิธีเปิดงานนมัสการปิดทองหลวงพ่อสองพี่น้องวัดหนองโว้ง ประจำปี 2565 14 กุมภาพันธ์ 2565
126 กิจกรรมก้าวท้าใจ “ก้าวท้าใจ Season 4 วิถีถัดไป พิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ” 13 กุมภาพันธ์ 2565
127 เข้าร่วมรับการประเมินและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด ณ โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม และโรงพยาบาลกงไกรลาศ ประจำปี 2565 13 กุมภาพันธ์ 2565
128 เปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสุโขทัย 3 กุมภาพันธ์ 2565
129 มอบโล่เกียรติคุณ ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ผ่านมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2564 2 กุมภาพันธ์ 2565
130 ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการผลิต (ปลูก) กัญชง ณ วิสาหกิจชุมชมยุ้งข้าวหอมอันนา ตำบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ 26 มกราคม 2565
131 ออกติดตาม นิเทศงาน ผลการดำเนินงาน ด้านสาธารณสุข รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 ณ เครือข่ายสุขภาพอำเภอกงไกรลาศ 26 มกราคม 2565
132 เปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสุโขทัย 25 มกราคม 2565
133 การนิเทศงานและตรวจราชการกรณีปกติ ครั้งที่ 1/2565 ประเด็น Agenda Based กัญชาทางการแพทย์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานกัญชาทางการแพทย์ทุกมิติของจังหวัดสุโขทัย 19 มกราคม 2565
134 รวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประเด็นระบบสุขภาปฐมภูมิ เพื่อการขับเคลื่อนงานระบบสุขภาพปฐมภูมิ/งานพชอ. /รพ.สต.ติดดาว และสามหมอ 19 มกราคม 2565
135 ตรวจราชการ เพื่อติดตามความก้าวหน้า การขับเคลื่อนผลงานระบบบริการสุขภาพ จังหวัดสุโขทัย 19 มกราคม 2565
136 ออกติดตาม นิเทศงาน ผลการดำเนินงาน ด้านสาธารณสุข รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 ณ เครือข่ายสุขภาพอำเภอสวรรคโลก 12 มกราคม 2565
137 ประเมินและรับรองคุณภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ระดับจังหวัดสุโขทัย 12 มกราคม 2565
138 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 12 มกราคม 2565
139 ประเมินและรับรองคุณภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ระดับจังหวัดสุโขทัย 12 มกราคม 2565
140 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ เข้าร่วมพิธีปัจฉิมโอวาทในโอกาสการสำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) 8 มกราคม 2565
141 ประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1 29 ธันวาคม 2564
142 คว้าชัย 5 รางวัลใหญ่ ในการประกวดผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในงานครบรอบ 19 ปี 24 ธันวาคม 2564
143 การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2022 ภาคเหนือ 7 ธันวาคม 2564
144 การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 4/2565 3 ธันวาคม 2564
145 เปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 30 พฤศจิกายน 2564
146 รับมอบชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 2,000 ชุด จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 17 พฤศจิกายน 2564
147 ลงพื้นที่รับฟังปัญหา อุปสรรค โครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทย 17 พฤศจิกายน 2564
148 รับมอบชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 6,020 ชุด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม.ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย 16 พฤศจิกายน 2564
149 เข้าชมงานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย 2564 8 พฤศจิกายน 2564
150 ติดตามการเตรียมความพร้อม การรับการประเมินผลงานรอบลงพื้นที่ เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวด จังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE 8 พฤศจิกายน 2564
151 ทอดกฐินปลอดภัย ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 1 พฤศจิกายน 2564
152 รับมอบชุดกาวน์กันน้ำ จำนวน 172 ชุด ถุงมือยางจำนวน 172 กล่อง หมวกคลุมผม จำนวน 172 แพ็ค ชุด PPE จำนวน 282 ชุด 17 ตุลาคม 2564
153 รับมอบน้ำยาตรวจหาเชื้อโควิด-19 ใช้กับเครื่องอัตโนมัติ พร้อมชุดอุปกรณ์เก็บตัวอย่าง จำนวน 12,000 ชุด จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 17 ตุลาคม 2564
154 เยี่ยมจุดบริการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน/นักศึกษา อายุ 12 ปีขึ้นไป ณ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 12 ตุลาคม 2564
155 พิธีมอบถุงยังชีพ จำนวน 500 ชุด 8 ตุลาคม 2564
156 ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับสมาชิกแม่บ้านสาธารณสุข 8 ตุลาคม 2564
157 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและตรวจสุขภาพช่องปาก โดยทันตแพทย์หญิง ภัทราพร เมฆพัฒน์ พร้อมมอบสิ่งของแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุและผู้พิการ 8 ตุลาคม 2564
158 มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 8 ตุลาคม 2564
159 ร่วมรับมอบรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย (Biosafety mobile unit) 4 ตุลาคม 2564
160 พิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 4 ตุลาคม 2564
161 พิธีเปิดโครงการ (Kick Off ) การให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือก “ ซิโนฟาร์ม ” จังหวัดสุโขทัย ณ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 28 กันยายน 2564
162 ร่วมต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย 28 กันยายน 2564
163 เยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงพยาบาลสุโขทัย 24 กันยายน 2564
164 ส่งมอบวัสดุสาธิตป้องกันโรคโควิด 19 ซึ่งได้รับสนับสนุนจากศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก จำนวน 218 ชุด 24 กันยายน 2564
165 รับมอบชุด PPE จำนวน 50 ชุดและ น้ำดื่มจำนวน 30 โหล จากสมาคมเตี้ยอันในประเทศไทย ร่วมกับสมาคมเตี้ยอันสุโขทัย และ เอสซีจี โฮม แสงอุปกรณ์ สุโขทัย 24 กันยายน 2564
166 รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จาก คณะนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 3 รุ่นที่ 2 24 กันยายน 2564
167 รับมอบกล่องความห่วงใย จากบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,000 กล่อง 24 กันยายน 2564
168 ดร.ภญ.ธีรยา วรปาณิ ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดสุโขทัย นำทีมสมาชิกแม่บ้านสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 12 กันยายน 2564
169 พิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสุโขทัย อำเภอสวรรคโลก ในการให้บริการวัคซีนพระราชทาน“ซิโนฟาร์ม”จาก ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 11 กันยายน 2564
170 พิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดสุโขทัย อำเภอศรีสัชนาลัย ในการให้บริการวัคซีนพระราชทาน“ซิโนฟาร์ม” จาก ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 11 กันยายน 2564
171 ร่วมรับมอบ น้ำดื่ม 70 แพค และเครื่องใช้อุปโภคบริโภค จากบริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) 11 กันยายน 2564
172 ประชุมโครงการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 8 กันยายน 2564
173 ให้คำแนะนำในการขออนุญาตผลิต (ปลูก) กัญชง แก่ผู้ประกอบการในจังหวัดสุโขทัยที่มีความสนใจ 4 กันยายน 2564
174 ประชุมวิชาการ 13th Asia Pacific Conference on Tobacco or Health 2021 (APACT 2021) 4 กันยายน 2564
175 ส่ง 3 นักรบเสื้อขาวลงพื้นที่สู้ภัยโควิด – 19 4 กันยายน 2564
176 ติดตามผลการดำเนินงานสุขภาพจิตในสถานการณ์โควิด-19 2 กันยายน 2564
177 ร่วมรับมอบ “ข้าวสารรัชมงคล และรถทดลองขับโตโยต้าไฮลักซ์รีโว่” เป็นระยะเวลา 3 เดือน 2 กันยายน 2564
178 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นพ.สสจ.สุโขทัย กล่าวต้อนรับและให้โอวาทการรายงานตัว แก่พนักงานราชการทั่วไป 2 กันยายน 2564
179 รับมอบสื่อเทคโนโลยีสุขภาพจิต เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ในการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 31 สิงหาคม 2564
180 รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ถุงยังชีพ และเครื่องอุปโภคบริโภค จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย ในกิจกรรม “วัฒนธรรมรวมใจ ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” 31 สิงหาคม 2564
181 มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณรางวัล บวร.ร.-อย. ดีเด่น จากการนำเสนอผลงาน ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพปี พ.ศ.2564 31 สิงหาคม 2564
182 รับมอบชุดป้องกันร่างกาย (PPE) พร้อมถุงครอบรองเท้า จำนวน 250 ชุด จากกลุ่มเพื่อนหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) 24 สิงหาคม 2564
183 คุณชูชาติ-คุณดาวนภา เพ็ชรอำไพ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด(มหาชน) บริจาคครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดสุโขทัย 19 สิงหาคม 2564
184 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด–19 ณ สถานที่ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนของโรงพยาบาลกงไกรลาศ 18 สิงหาคม 2564
185 โครงการประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย ภายใต้หัวข้อ “การท่องเที่ยววิถีใหม่ สุขใจ ณ สุโขทัย” 18 สิงหาคม 2564
186 รับมอบน้ำดื่ม และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ถุงมือทางการแพทย์ พร้อมเงินสด จำนวน 70,000 บาท 18 สิงหาคม 2564
187 รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) จากภาคเอกชนสุโขทัยร่วมใจช่วยภัยโควิด 19 18 สิงหาคม 2564
188 รับมอบชุดอุปกรณ์ฉีดพ่น พร้อมน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและถุงแยกขยะ ติดเชื้อจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 18 สิงหาคม 2564
189 รับมอบหน้ากาก N95 จำนวน 1,000 ชิ้น ชุดป้องกันส่วนบุคคล จำนวน 130 ชุดและยาแคปซูลฟ้าทะลายโจรสกัด จำนวน 264 แผง จากสมาคมร้านขายยาจังหวัดสุโขทัย 13 สิงหาคม 2564
190 ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 9 สิงหาคม 2564
191 สสจ.สุโขทัย สนับสนุนบุคลากรสาธารณสุข จำนวน 9 คน ช่วยดำเนินการค้นหาผู้ติดเชื้อในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25 กรกฎาคม 2564
192 รับมอบข้าวกล่อง จำนวน 50 กล่อง ขนมรังผึ้ง จำนวน 50 ชิ้น และ น้ำดื่ม จำนวน 60 ขวด 21 กรกฎาคม 2564
193 รับมอบถุงมือยาง จำนวน 2000 คู่ และเจลล้างมือขนาด 50 ml จำนวน 240 หลอด จากบริษัท เอส.พี.แวน จำกัด และคณะศิษย์เก่าโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ปี 2515 16 กรกฎาคม 2564
194 ประธานแม่บ้านสาธารณสุข พร้อมด้วย องค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน เพื่อให้กำลังใจ ตรวจสุขภาพร่างกาย 15 กรกฎาคม 2564
195 ลงพื้นที่เปิดใช้โรงพยาบาลสนาม ณ โรงแรมไพลิน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 15 กรกฎาคม 2564
196 นำทีมสมาชิกแม่บ้านสาธารณสุขฯ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน เพื่อให้กำลังใจและตรวจสุขภาพร่างกาย พร้อมมอบสิ่งของให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง 15 กรกฎาคม 2564
197 ออกติดตาม นิเทศงาน ผลการดำเนินงาน ด้านสาธารณสุข รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 ณ เครือข่ายสุขภาพอำเภอทุ่งเสลี่ยม 14 กรกฎาคม 2564
198 พิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสุโขทัย เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 10 กรกฎาคม 2564
199 รับมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Surgical Mask) จำนวน 5,000 ชิ้น และ เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 50 mL จำนวน 100 ขวด จากกลุ่มเพื่อนหลักสูตรนักบริหารระดับสูง 10 กรกฎาคม 2564
200 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ติดตามการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) 10 กรกฎาคม 2564
201 นิเทศงาน ผลการดำเนินงาน ด้านสาธารณสุข รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 ณ เครือข่ายสุขภาพอำเภอศรีนคร 10 กรกฎาคม 2564
202 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 6 กรกฎาคม 2564
203 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตผลิตกัญชง (Hemp) จังหวัดสุโขทัยครั้งที่ 4/2564 6 กรกฎาคม 2564
204 ลงพื้นที่เปิดใช้โรงพยาบาลสนาม ณ อาคารชวนชม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย 6 กรกฎาคม 2564
205 จังหวัดสุโขทัยได้รับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชุด Power Air Purifying Respiratory (PAPR) 6 กรกฎาคม 2564
206 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานหน่วยบริการปฐมภูมิที่เข้าร่วมโครงการค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับการบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว 6 กรกฎาคม 2564
207 ลงพื้นที่ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 6 กรกฎาคม 2564
208 ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเสริมพลังและติดตามการดำเนินงานการจัดบริการสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน 3 กรกฎาคม 2564
209 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนเพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤตในพื้นที่ตำบลปากพระ 3 กรกฎาคม 2564
210 กิจกรรม “รวมพลังต่อต้านยาเสพติดโลก 2564 อำเภอศรีสัชนาลัย” ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย 28 มิถุนายน 2564
211 คณะทำงาน/ชุดปฏิบัติการตรวจสอบการดำเนินงานกัญชง (Hemp) จังหวัดสุโขทัย ในพื้นที่อำเภอศรีสำโรง 28 มิถุนายน 2564
212 ลงตรวจพิจารณาพื้นที่ที่มีการยื่นขออนุญาตผลิตกัญชง (Hemp) จำนวน 1 รายในพื้นที่ ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย 28 มิถุนายน 2564
213 สอบสวนและถอดบทเรียนกรณีเด็กจมน้ำเสียชีวิต ในเขตอำเภอศรีสำโรง เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำในพื้นที่อำเภอศรีสำโรง 25 มิถุนายน 2564
214 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและตรวจสุขภาพช่องปาก พร้อมมอบสิ่งของแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุและผู้พิการ 25 มิถุนายน 2564
215 นิเทศติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิตของจังหวัดสุโขทัย จากทีมนิเทศ 18 มิถุนายน 2564
216 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงพยาบาลสุโขทัย และโรงพยาบาลสนาม (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย) 18 มิถุนายน 2564
217 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 และสาธารณสุขนิเทศก์ พร้อมด้วยทีมตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสุโขทัย รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 18 มิถุนายน 2564
218 ร่วมรับการเยี่ยมเสริมพลัง โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ในพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ จากศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 16 มิถุนายน 2564
219 ประชุมรับตรวจราชการกรณีปกติ ระบบงานสุขภาพปฐมภูมิ จังหวัดสุโขทัย รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 16 มิถุนายน 2564
220 จัดประชุมกำหนดพื้นที่รับผิดชอบการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ของอำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 10 มิถุนายน 2564
221 แถลงข้อเท็จจริงของตำรับยาอายุวัฒนะกินแล้วปึ๋งปั๋งแข็งแรง ของลุงวัย 66 ปีตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองสุโขทัย 10 มิถุนายน 2564
222 รับมอบน้ำดื่มจำนวน 100 โหล ชุด PPE จำนวน 50 ชุด และ หน้ากาก N95 จำนวน 160 ชิ้น จากชมรมธนาคารจังหวัดสุโขทัย 10 มิถุนายน 2564
223 รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท และเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 5 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ประโยชน์ในการรักษา และ เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 10 มิถุนายน 2564
224 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แก่ประชาชน 8 มิถุนายน 2564
225 ร่วมต้อนรับ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เพื่อส่งมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 10,000 ชิ้น และนมผงเด็ก 8 มิถุนายน 2564
226 ร่วมรับมอบวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนาม ณ อาคารชวนชม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 27 พฤษภาคม 2564
227 รับมอบชุด PPEจำนวน 200 ชุด จาก จาก บริษัท สิงห์สุโขทัย จำกัด 27 พฤษภาคม 2564
228 รับมอบน้ำดื่ม จำนวน 500 ขวด จาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด สาขาสุโขทัย 27 พฤษภาคม 2564
229 ติดตามความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมทำโรงพยาบาลสนามของเรือนจำจังหวัดสุโขทั 27 พฤษภาคม 2564
230 จัดการประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก นำเสนอผลงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 27 พฤษภาคม 2564
231 ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ระดับอำเภอศรีนคร 21 พฤษภาคม 2564
232 รับพระราชทานเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง (Humidifier With Intgrated Flow Generator) 21 พฤษภาคม 2564
233 รับมอบน้ำดื่มควาฟิน่า ปริมาณ 600 ml จำนวน 150 โหล และเครื่องดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัด จำนวน 360 ขวด 21 พฤษภาคม 2564
234 รับมอบนมถั่วเหลือง จำนวน 960 ขวด จากจากบริษัท กรีนสปอต จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายนมถั่วเหลืองไวตามิ้ลค์ 20 พฤษภาคม 2564
235 รับมอบแอลกอฮอล์ 75% เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม.ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ในการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 20 พฤษภาคม 2564
236 ลงพื้นที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย, โรงพยาบาลสวรรคโลก, โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม, โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 12 พฤษภาคม 2564
237 รับมอบชุด Coverall Repellent Gown จำนวน 53 ชุด จากโรงแรมเรือนไทย จ.สุโขทัย 7 พฤษภาคม 2564
238 รับมอบน้ำดื่มขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 600 ขวด จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 6 พฤษภาคม 2564
239 รับมอบน้ำดื่ม 66 แพค จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6 6 พฤษภาคม 2564
240 รับมอบนมจากโครงการสายใยนมไทย-เดนมาร์ค 6 พฤษภาคม 2564
241 ออกตรวจเยี่ยมประชาชน และพ่อค้า แม่ค้าในตลาดอำเภอศรีสำโรง เน้นแนะนำ การป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมกระตุ้นมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด 3 พฤษภาคม 2564
242 ส่งตัวผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งอาการทั่วไปปกติ แพทย์ตรวจดูอาการ และอนุญาตให้ผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลสนามจังหวัดสุโขทัย (อาคารชวนชม มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย) กลับบ้าน จำนวน 3 ราย 3 พฤษภาคม 2564
243 รับมอบผลผลิตทางการเกษตรและสิ่งของอุปโภคบริโภค 3 พฤษภาคม 2564
244 ออกตรวจเยี่ยมประชาชน และแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เน้น แนะนำ การป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมกระตุ้นมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด 3 พฤษภาคม 2564
245 รับมอบน้ำดื่มและอาหารพร้อมบริโภค จาก อุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย และผู้ประกอบการกิจการโรงงาน 3 พฤษภาคม 2564
246 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ฉีดวัคซีนซิโนแวค เข็มที่ 2 28 เมษายน 2564
247 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน แว่นป้องกันพระราชทาน จำนวน 50 ชิ้น แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 28 เมษายน 2564
248 รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จากบริษัท ชัยฤทธิ์ ลีสซิ่ง 58 จำกัด เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ 28 เมษายน 2564
249 รับมอบน้ำดื่มบริโภคจำนวน 300 โหล จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 28 เมษายน 2564
250 การรับสมัครสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน​ ก่อนปิดรับสมัคร ถึง 30 เม.ย. 64 นี้เท่านั้น​ 26 เมษายน 2564
251 ลงพื้นที่โรงพยาบาลสุโขทัยเพื่อตรวจเยี่ยมการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ของรถพระราชทานเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย อาคารชวนชม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย 25 เมษายน 2564
252 รับมอบผ้าห่มจำนวน 50 ผืน น้ำดื่มจำนวน 300 โหลและหน้ากากอนามัยจำนวน 5,000 ชิ้น จาก บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด 25 เมษายน 2564
253 ลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อม ในการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของจังหวัดสุโขทัย 23 เมษายน 2564
254 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยได้รับการสนับสนุนทรัพยากรกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 จากกระทรวงสาธารณสุข 23 เมษายน 2564
255 การสรุปชี้แจ้งการประชุมเตรียมความพร้อมเปิดโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งประเทศไทย วิทยาเขตสุโขทัย 23 เมษายน 2564
256 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตผลิตกัญชง (Hemp) จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 3/2564 23 เมษายน 2564
257 เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยโควิด 19 พร้อมกันนี้ยังได้นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 รอบที่ 2 23 เมษายน 2564
258 ร่วมรับมอบหน้ากากอนามัย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม.ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย 23 เมษายน 2564
259 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสุโขทัย และเตรียมรับสถานการณ์โควิด-19 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 14 เมษายน 2564
260 เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ภายใต้การดำเนินงานในหัวข้อ “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” 13 เมษายน 2564
261 เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 และเยี่ยมเสริมกำลังใจกับผู้ปฏิบัติงานในด่านพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ 13 เมษายน 2564
262 ร่วมแถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสุโขทัย 12 เมษายน 2564
263 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาอายุรกรรม จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2564 10 เมษายน 2564
264 สอบสวนและถอดบทเรียนกรณีเด็กจมน้ำในเขตอำเภอทุ่งเสลี่ยมเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำในพื้นอำเภอทุ่งเสลี่ยม 8 เมษายน 2564
265 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการสื่อสารเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้านสุขภาพชุมชน เพื่อพัฒนาด้านการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ถูกวิธี ตามหลักสากล ซึ่งเน้นการทำงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point เป็นการอบรมแบบออนไลน์ 8 เมษายน 2564
266 “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” 7 เมษายน 2564
267 ออกตรวจเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ในงานสักการะพระแม่ย่า จังหวัดสุโขทัย ปี 2564 7 เมษายน 2564
268 พิธีเปิดการดำเนินการให้วัคซีนโควิด 19 เข็มแรก ของจังหวัดสุโขทัย โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน ซึ่งผู้ได้รับวัคซีนเข็มแรกของจังหวัดสุโขทัย เข็มที่ 1 ได้แก่ ดร.นายแพทย์ปองพล วรปาณิ 6 เมษายน 2564
269 ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบบริการและพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ณ โรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน 3 เมษายน 2564
270 พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่นระดับชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564 18 มีนาคม 2564
271 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์แกนนำในพื้นที่ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานควบคุมยาสูบและแอลกอฮอล์ และชวนคนในชุมชน ลด ละ เลิก บุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 17 มีนาคม 2564
272 ยืนยัน #ตรวจไม่พบเชื้อ กลุ่มเสี่ยงสัมผัสสูงทั้ง 7 ราย จากกรณีผู้ป่วยหญิง #Covid19 กลับจากพม่าเข้าพื้นที่ #บ้านด่านลานหอย #สุโขทัย มีผู้ติดเชื้อเพียง 1 ราย ไม่มีรายใหม่ 15 มีนาคม 2564
273 ร่วมต้อนรับ นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการ และคณะกรรมการ เขตสุขภาพที่ 2 เพื่อประชุมคณะกรรมการเขตสัญจร ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 และเยี่ยมชมพื้นที่จังหวัดสุโขทัย 9 มีนาคม 2564
274 ประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 2021 รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ 8 มีนาคม 2564
275 รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเสด็จติดตามผลงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุโขทัย 7 มีนาคม 2564
276 ประชุมและนำเสนอข้อมูลการป้องกันเด็กจมน้ำเสียชีวิตในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จังหวัดสุโขทัย 3 มีนาคม 2564
277 พิธีมอบโล่รางวัลและมอบใบประกาศเกียรติคุณ ระดับดีเยี่ยม ระดับดีมาก และระดับดี (พชอ., วิจัย, R2R, CQI) แก่บุคลากรสาธารณสุข 3 มีนาคม 2564
278 มหกรรมพัฒนคุณภาพชีวิต วิถีชีวิตใหม่ ประจำปี 2564 “Sukhothai New Normal” 3 มีนาคม 2564
279 ลงพื้นที่ปฏิบัติงานออกตรวจเฝ้าระวังและบังคับใช้กฏหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 27 กุมภาพันธ์ 2564
280 พิธีเปิดโครงการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมและสะโพกเทียมเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 27 กุมภาพันธ์ 2564
281 นิเทศติดตามการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน อำเภอเมืองสุโขทัย 24 กุมภาพันธ์ 2564
282 รับการสนับสนุนทรัพยากรกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 จากกระทรวงสาธารณสุข 16 กุมภาพันธ์ 2564
283 พิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน 9 กุมภาพันธ์ 2564
284 ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมประเมินผลและติดตามการดำเนินงานในระบบคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 5 กุมภาพันธ์ 2564
285 เข้าร่วมเป็นกำลังใจให้แก่ นายบรรเจิด ทิศอุดร อสม.ดีเด่นระดับภาค ภาคเหนือ เพื่อคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564 3 กุมภาพันธ์ 2564
286 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ข้าราชการใหม่ โครงการฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการพลเรือนที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในเขตสุขภาพที่ 2 “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2564 29 มกราคม 2564
287 ร่วมรับมอบผลิตภัณฑ์สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากบริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด 27 มกราคม 2564
288 นิเทศงาน ผลการดำเนินงาน ด้านสาธารณสุข รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 ณ เครือข่ายสุขภาพอำเภอเมืองสุโขทัย 27 มกราคม 2564
289 ประชุมคณะทำงานกลุ่มภารกิจบริหารจัดการสถานที่กักกัน ( Local Quarantine) และโรงพยาบาลสนาม (Field Hospital) 27 มกราคม 2564
290 บุคลากรจังหวัดสุโขทัย เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ร่วมอบรมข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ“หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปี 2564 26 มกราคม 2564
291 นิเทศติดตามการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน อำเภอคีรีมาศ 26 มกราคม 2564
292 ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ระดับกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสุโขทัย รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ Web Conference 21 มกราคม 2564
293 ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และบูรพกษัตริย์สุโขทัยทุกพระองค์ 18 มกราคม 2564
294 ลงพื้นที่ตรวจดูความพร้อมของโรงแรมสุโขทัยแกรนด์รีสอร์ท แอนด์ สปา และมหาวิทยาลัย​การกีฬาแห่งชาติ​ วิทยาเขตสุโขทัย ซึ่งจะเป็นสถานที่พักพิงให้ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและเดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดได้ใช้เป็นสถานที่กักตัวเป็นเวลา 14 วัน 10 มกราคม 2564
295 ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ณ โรงแรมศรีวิไล สุโขทัย รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 8 มกราคม 2564
296 ร่วมลงพื้นที่ปฏิบัติงานออกตรวจบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 30 ธันวาคม 2563
297 ออกตรวจประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวัง ในร้านค้า สถานประกอบการจังหวัดสุโขทัย และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียน 29 ธันวาคม 2563
298 แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนกรณีตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด 19 ในผู้ป่วยเพศหญิงอายุ 42 ปี เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ผู้ป่วยรายดังกล่าวได้เดินทางออกจากจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมกับเพื่อนอีก 2 คน ด้วยรถยนต์ส่วนตัว 27 ธันวาคม 2563
299 ร่วมลงพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย เพื่อสุ่มตรวจสอบร้านอาหารประเภทอาหารทะเลในพื้นที่อำเภอเมือง จำนวน 3 ร้าน 24 ธันวาคม 2563
300 Kick Off นโยบายสามหมอ จังหวัดสุโขทัย “คนสุโขทัยทุกคน มีหมอประจำตัว 3 คน” ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป้อม 18 ธันวาคม 2563