ดำเนินการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active Case Finding) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเรือนจำจังหวัดสุโขทัย

13 กรกฎาคม 2563 ดร.นายแพทย์ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุโขทัย โรงพยาบาลสุโขทัย และเรือนจำจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active Case Finding) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเรือนจำจังหวัดสุโขทัย โดยกลุ่มเป้าหมายที่ดำเนินการในครั้งนี้คือ กลุ่มผู้ต้องขังรายใหม่แรกรับในเรือนจำจังหวัดสุโขทัยทั้งหมด จำนวน 75 รายข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:15 น. อ่านแล้ว 564 ครั้ง