ลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ (MOU) TO BE NUMBER ONE มุ่งสู่เป้าหมาย “จังหวัดสุโขทัย ปลอดภัยจากยาเสพติด”

16 กรกฎาคม 2563 นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ (MOU) ระหว่างผู้บริหารระดับจังหวัด ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอ 9 อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน จำนวนทั้งสิ้น 34 หน่วยงาน เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดสุโขทัย เน้นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ มุ่งสู่เป้าหมาย “จังหวัดสุโขทัย ปลอดภัยจากยาเสพติด” จังหวัดสุโขทัย ให้ความสำคัญในการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBE ONE เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา 17 ปี เป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐาน พร้อมเป็นตันแบบ ระดับทอง ปีที่ 2 โดยนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้ประกาศให้ ทุกวันพฤหัสบดี เป็นวัน TO BE NUMBER ONE และขับเคลื่อนการดำเนินงาน "อำเภอ TO BE NUMBER ONE" เพื่อให้นายอำเภอทุกอำเภอ เป็นผู้นำในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายในระดับพื้นที่ ภายใต้แนวคิด “สร้างครอบครัวที่ดี จากชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติด”ข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 17:47 น. อ่านแล้ว 602 ครั้ง