รับมอบชุดสุขอนามัยส่วนบุคคล จำนวน 1,000 ชุด จากศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก เพื่อสนับสนุนให้กับประชาชนตามกลุ่มเป้าหมาย

20 กรกฎาคม 2563 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยรับมอบชุดสุขอนามัยส่วนบุคคล จำนวน 1,000 ชุด จากศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก เพื่อสนับสนุนให้กับประชาชนตามกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ พนักงานส่งอาหาร ไปรษณีย์ พนักงานเก็บขยะ แม่ค้าตลาดสดพนักงานกวาดถนน รถพุ่มพวง และประชาชนทั่วไป เช่น อสม. ฯลฯ ในการนำไปใช้ดูแลและป้องกันตนเอง ให้เป็นบรรทัดฐานหรือวิถีปกติใหม่ (New Normal) ในช่วงสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 17:18 น. อ่านแล้ว 389 ครั้ง