ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย สมาชิกชมรมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและตรวจสุขภาพช่องปาก

5 สิงหาคม 2563 ดร.ภญ ธีรยา วรปาณิ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย คุณพิมลรัตน์ ชื่นบาน กรรมการและเลขานุการชมรมฯ นำทีมสมาชิกชมรมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและตรวจสุขภาพช่องปาก โดย ทพญ.อัจฉรา สิงห์ลอ หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลคีรีมาศ พร้อมมอบสิ่งของแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ จำนวน 4 ราย ในเขตพื้นที่ รพ.สต. น้ำพุ และรพ.สต. หนองกระดิ่ง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย รวมทั้งเยี่ยมกำลังใจสมาชิกชมรมแม่บ้านฯ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณ นายวิชาญ มีเครือรอด สาธารณสุขอำเภอคีรีมาศ กำนัน เจ้าหน้าที่สาธารสุข สมาชิกชมรมแม่บ้านฯ และอสม. ที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ รวมทั้ง ขอขอบพระคุณผู้ร่วมบริจาคสิ่งของในครั้งนี้ข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 16:32 น. อ่านแล้ว 438 ครั้ง