ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

12 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย ดร.ภญ.ธีรยา วรปาณิ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นายเอนก สุขสัมพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านบริหาร) นางเมตตา ลิมปวราลัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านส่งเสริมพัฒนา) และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 13:15 น. อ่านแล้ว 399 ครั้ง