ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย

24 สิงหาคม 2563 เวลา 14.30 น. นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นพ.กฤษณะ แก้วมูล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย พบปะพูดคุยกับประชาชน สอบถามเรื่องสภาพความเป็นอยู่และสุขภาพ ให้กำลังใจ พร้อมทั้ง มอบยา เวชภัณฑ์ และยาทากันยุง ในเขตอำเภอเมืองสุโขทัย อำเภอศรีสำโรง และอำเภอสวรรคโลก ซึ่งประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้อพยพออกมาอยู่ในศูนย์พักพิงที่ทางพื้นที่จัดเตรียมไว้ให้ ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือและดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 16:20 น. อ่านแล้ว 417 ครั้ง