เปิดคลินิกหมอครอบครัวหน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชัย

25 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นายแพทย์สุทนต์ ทั่งศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย นายประกอบ แก้วทุ่ง สาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และอาสาสมัครสาธารณสุข ร่วมพิธีเปิดคลินิกหมอครอบครัวหน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชัย โดยมี ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน นายกองโทพยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย กล่าวต้อนรับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชัย มีประชากรในความรับผิดชอบจำนวน 10,072 คน พร้อมทีมสหสาขาวิชาชีพขับเคลื่อนกิจกรรมครบตามหลัก 3S โดยทีมงานจัดให้บริการสาธารณสุข พร้อมเยี่ยมบ้านติดตามการสร้างเสริมสุขภาพให้เหมาะสม โดยความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่างๆในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเข้าถึงหน่วยบริการสาธารณสุข และลดความแออัดให้โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย และประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยบริการปฐมภูมิแห่งนี้ถึงร้อยละ 90 ขึ้นไปข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 16:26 น. อ่านแล้ว 391 ครั้ง