รับมอบเครื่องกำจัดเชื้อโรคในอากาศและอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรคให้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

31 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องกำจัดเชื้อโรคในอากาศและอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรคให้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย จำนวน 7 รายการ ประกอบด้วย เครื่องกำจัดเชื้อโรคในอากาศขนาดเล็ก เครื่องกำจัดเชื้อโรคในอากาศขนาดกลาง เครื่องกำจัดเชื้อโรคในอากาศขนาดใหญ่ หน้ากาก Positive Pressure, Ozone 220V 20g/h, Sterilizer Cabinet จาก นายสุวิทย์ คำดี อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และ คุณกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา กรรมการบริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) และ “กลุ่มช่วยกัน” โดยมี ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย คณะผู้บริหาร และบุคลากรสาธารณสุข ร่วมรับมอบ ณ ห้องประชุมพระมงคลพัฒนพิธาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 17:10 น. อ่านแล้ว 534 ครั้ง