การประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE และเยาวชนต้นแบบเก่งและดี (TO BE NUMBER ONE IDOL) จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2563

วันที่ 23 กันยายน 2563 นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานมอบรางวัลการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE และเยาวชนต้นแบบเก่งและดี (TO BE NUMBER ONE IDOL) จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2563 เพื่อคัดเลือกเยาวชนตัวแทนของจังหวัดสุโขทัย พัฒนาสู่การประกวดระดับภาคเหนือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะครู นักเรียน จากสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 320 คน ผลการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE 2020 รุ่น JOUNIOR อายุ 5-8 ปี : ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ อำเภอสวรรคโลก รุ่น PRE-TEENAGE อายุ 9-13 ปี : ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขวัญ อำเภอกงไกรลาศ รุ่น TEENAGE อายุ 14-21 ปี : ชนะเลิศ โรงเรียนท่าชัยวิทยา อำเภอศรีสัชนาลัย ผลการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 2020 ชนะเลิศ นายธีรภัทร แสงจันทร์ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ และนางสาวทิพย์ทิชา แก้วจะ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 10:00 น. อ่านแล้ว 405 ครั้ง