รับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิ พอ.สว.

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (เลขานุการคณะกรรมการ พอ.สว. ประจำจังหวัดสุโขทัย) คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิ พอ.สว. เสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว.และพระราชทานของที่ระลึกแก่กรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร พอ.สว. ประจำจังหวัดสุโขทัย ซึ่งพระราชทานแต่งตั้งให้จังหวัดสุโขทัย เป็นจังหวัด พอ.สว. ลำดับที่ 60 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือให้การรักษา ป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสุขภาพอนามัย ของประชาชน ในถิ่นทุรกันดาร การคมนาคมไม่สะดวก โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน จำนวน 1,095 คน ณ หอประชุมวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัยข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 09:45 น. อ่านแล้ว 367 ครั้ง