ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายดอกไม้เพลิงในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากดอกไม้เพลิงที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุและอัคคีภัย ในช่วงกิจกรรมประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ประจำปี 2563

20 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยและคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัด ปลัดจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด พาณิชย์จังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด และตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายดอกไม้เพลิงในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากดอกไม้เพลิงที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุและอัคคีภัย ในช่วงกิจกรรมประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ประจำปี 2563 ที่จัดขึ้นในวันที่ 23 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2563 นี้ข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 10:34 น. อ่านแล้ว 359 ครั้ง