ร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ระบบสุขภาพประชาชนในบทบาททีมสุขภาพตามรอยสมเด็จย่า ประจำปี 2563

21 ตุลาคม 2563 นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และ นพ.มาโนช อู่วุฒิพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ระบบสุขภาพประชาชนในบทบาททีมสุขภาพตามรอยสมเด็จย่า ประจำปี 2563 ณ โรงพยาบาลสุโขทัย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุข วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและอาสาสมัครไทย โดยมีกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พิธีประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น สาขาการพยาบาล ทันตกรรม และงานสังคมสงเคราะห์ รวมทั้งมอบของเยี่ยมผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลสุโขทัยข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 10:39 น. อ่านแล้ว 437 ครั้ง