ชมรมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและตรวจสุขภาพช่องปาก

11 พฤศจิกายน 2563) ดร ภญ.ธีรยา วรปาณิ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย คุณเมตตา ลิมปวราลัย รองประธานชมรมฯ นำทีมสมาชิกชมรมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและตรวจสุขภาพช่องปาก โดย ทพญ.ภัทราพร เมฆพัฒน์ และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข รวมถึงมอบสิ่งของแก่ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ จำนวน 4 ราย ในเขตพื้นที่ รพ.สต.ปากคะยาง รวมทั้งเยี่ยม ให้กำลังใจ คุณนงนุช เมธาภาวะกรกูล หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ในการนี้ ขอขอบคุณสมาชิกชมรมฯ จากโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากคะยาง รวมถึงผู้บริจาคส่งของมา ณ ที่นี้ด้วยข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:10 น. อ่านแล้ว 392 ครั้ง