ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2563

14 พฤศจิกายน 2563) เวลา 09.00 น. ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายบุญเชิด เพ็ชรมาก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านบริหาร) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2563 เพื่อถวายราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่ทรงเป็น "พระบิดาแห่งฝนหลวง" เพื่อให้ประชาชนทั้งในปัจจุบัน และอนุชนรุ่นหลัง ได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี ชื่นชมในพระบารมี และร่วมกันถวายสดุดีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศาลาเอนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัยข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12:34 น. อ่านแล้ว 312 ครั้ง