หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสุโขทัย

18 พฤศจิกายน 2563 นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิด หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสุโขทัย ณ โรงเรียนบ้านลานกระบือ ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย โดยมี ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข, หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและระดับอำเภอ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ทั้งนี้ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. มีทีมแพทย์/ทันตแพทย์/เภสัชกร/พยาบาล/บุคลากรสาธารณสุข และอาสาสมัคร พอ.สว. จาก สสจ.สุโขทัย, รพ.บ้านด่านลานหอย, สสอ.บ้านด่านลานหอย และ รพ.สต. ในสังกัดฯ รวมทั้งหน่วยบริการในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมให้บริการประชาชน ซึ่งมีผู้รับบริการทั้งสิ้น 275 คน แยกเป็น ตรวจรักษาโรคทั่วไป 82 คน, บริการทันตกรรม 23 คน, บริการแพทย์แผนไทย 21 คน, คัดกรองมะเร็งเต้านม 30 คน, คัดกรองสุขภาพจิต 98 คน, สาธิตการใช้ AED และ CPR 20 คน, และออกใบรับรองความพิการ ร่วมกับ พมจ. 1 คนข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 19:51 น. อ่านแล้ว 378 ครั้ง