นำสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมค่ายพัฒนาศักยภาพสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 24 ประจำปี 2563

22 พฤศจิกายน 2563 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิตและยาเสพติด นำสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุโขทัย จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย และ ชุมชนบ้านดอยไก่เขี่ย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย รวมทั้งสิ้น 3 คน เข้าร่วมค่ายพัฒนาศักยภาพสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 24 ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และขยายขีดความสามารถของแกนนำเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่างวันที่ 22 - 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้มีสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ มากกว่า 500 คนข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 เวลา 19:57 น. อ่านแล้ว 478 ครั้ง