ร่วมลงพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย เพื่อสุ่มตรวจสอบร้านอาหารประเภทอาหารทะเลในพื้นที่อำเภอเมือง จำนวน 3 ร้าน

23 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น. ภายใต้การนำของ นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ดร.นายแพทย์ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมทีมจังหวัด โดยประกอบด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัย ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย ปกครองจังหวัดสุโขทัย ปกครองอำเภอเมืองสุโขทัย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ร่วมลงพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย เพื่อสุ่มตรวจสอบร้านอาหารประเภทอาหารทะเลในพื้นที่อำเภอเมือง จำนวน 3 ร้าน ได้แก่ ร้านลองดองยำ ร้านวราภรณ์ทะเลเผา และร้านสุโขทัยซีฟู้ด เพื่อสอบถามแหล่งที่มาของอาหารทะเลที่จำหน่าย พร้อมทั้งให้ความรู้กับผู้ประกอบการเพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัยข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 12:20 น. อ่านแล้ว 460 ครั้ง