ประชุมคณะทำงานกลุ่มภารกิจบริหารจัดการสถานที่กักกัน ( Local Quarantine) และโรงพยาบาลสนาม (Field Hospital)

26 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และหัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารจัดการสถานที่กักกันและโรงพยาบาลสนาม (ตามคำสั่งจังหวัดสุโขทัย ที่ 86/2564 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 เรื่อง คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกลุ่มภารกิจบริหารจัดการสถานที่กักกัน ( Local Quarantine) และโรงพยาบาลสนาม (Field Hospital) เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการบริหารจัดการสถานที่กักกัน และโรงพยาบาลสนาม ของจังหวัดสุโขทัยอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 35 คน ณ ห้องประชุมพระมงคลพัฒนพิธาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 09:36 น. อ่านแล้ว 589 ครั้ง