ร่วมรับมอบผลิตภัณฑ์สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากบริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด

27 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ร่วมรับมอบผลิตภัณฑ์สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ สำหรับเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากบริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด มูลค่ารวม 55,200 บาท ประกอบด้วย ข้าวฉัตรไลท์ ขนาด 1 กิโลกรัม จำนวน 300 ถุง เครื่องดื่มวิตามิน BK The Snow จำนวน 720 กระป๋อง น้ำมะพร้าว RUCOCO จำนวน 360 กล่อง เครื่องดื่มวิตามิน Vita Oneจำนวน 900 ขวด และเจลออลกอฮอล์ จำนวน 24 ขวด ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัยข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 16:14 น. อ่านแล้ว 294 ครั้ง