ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมประเมินผลและติดตามการดำเนินงานในระบบคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

5 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมประเมินผลและติดตามการดำเนินงานในระบบคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยทุกไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมพระมงคลพัฒนพิธาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย โดยมีผู้แทนจากโรงพยาบาลทั่วไป 2 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 7 แห่ง สาธารณสุขอำเภอจำนวน 9 แห่ง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย รวมทั้งสิ้น 30 คนข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16:02 น. อ่านแล้ว 383 ครั้ง