ยืนยัน #ตรวจไม่พบเชื้อ กลุ่มเสี่ยงสัมผัสสูงทั้ง 7 ราย จากกรณีผู้ป่วยหญิง #Covid19 กลับจากพม่าเข้าพื้นที่ #บ้านด่านลานหอย #สุโขทัย มีผู้ติดเชื้อเพียง 1 ราย ไม่มีรายใหม่

ยืนยัน #ตรวจไม่พบเชื้อ กลุ่มเสี่ยงสัมผัสสูงทั้ง 7 ราย จากกรณีผู้ป่วยหญิง #Covid19 กลับจากพม่าเข้าพื้นที่ #บ้านด่านลานหอย #สุโขทัย มีผู้ติดเชื้อเพียง 1 ราย ไม่มีรายใหม่ข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 15:03 น. อ่านแล้ว 461 ครั้ง