พิธีเปิดการดำเนินการให้วัคซีนโควิด 19 เข็มแรก ของจังหวัดสุโขทัย โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน ซึ่งผู้ได้รับวัคซีนเข็มแรกของจังหวัดสุโขทัย เข็มที่ 1 ได้แก่ ดร.นายแพทย์ปองพล วรปาณิ

5 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นพ.กฤษณะ แก้วมูล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านเวชกรรมป้องกัน) นพ.มาโนช อู่วุฒิพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย นายจรัญ จันทร์ดี สาธารณสุขอำเภอเมืองสุโขทัย และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เข้าร่วมพิธีเปิดการดำเนินการให้วัคซีนโควิด 19 เข็มแรก ของจังหวัดสุโขทัย โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน และให้กำลังใจกับผู้ฉีดวัคซีนโควิค 19 ซึ่งผู้ได้รับวัคซีนเข็มแรกของจังหวัดสุโขทัย ได้แก่ เข็มที่ 1 ดร.นายแพทย์ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เข็มที่ 2 นายแพทย์มาโนช อู่วุฒิพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย เข็มที่ 3 นายแพทย์กฤษณะ แก้วมูล นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เข็มที่ 4 นายจรัญ จันทร์ดี สาธารณสุขอำเภอเมืองสุโขทัย เข็มที่ 5 –7 รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย 3 ท่าน เจ้าหน้าที่ทีมสอบสวนโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 1 ท่าน และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า รพ.สุโขทัย จำนวน 39 ท่าน ณ ห้องประชุมศรีสุโขทัย ชั้น 4 โรงพยาบาลสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัยข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 11:50 น. อ่านแล้ว 755 ครั้ง