ร่วมแถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสุโขทัย

12 เมษายน 2564 นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นพ.กฤษณะ แก้วมูล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และสื่อมวลชน ได้ร่วมแถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมพระมงคลพัฒนพิธานชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เพื่อให้สื่อมวลชนได้ทราบถึงข้อมูลและสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสุโขทัย อย่างถูกต้อง ซึ่งสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 พบว่ามีแนวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูล วันที่ 12 เมษายน 2564 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ สะสม จำนวน 985 ราย จังหวัดสุโขทัยพบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 และพบผู้ป่วย อย่างต่อเนื่อง ข้อมูลผู้ป่วยสะสม ณ วันที่ 12 เมษายน 2564 จำนวน 6 ราย เป็นผู้ป่วยติดเชื้อแสดงอาการ 5 ราย ติดเชื้อไม่แสดงอาการ 1 ราย มีประวัติเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่ 5 ราย กรุงเทพมหานคร 1 ราย ทั้ง 6 เหตุการณ์ พบผู้สัมผัสทั้งสิ้น จำนวน 106 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 68 ราย ให้กักกันตนเองที่บ้าน 14 วัน และอยู่ระหว่างรอผล การตรวจโควิด-19 สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ จำนวน 38 ราย ให้เฝ้าระวังสังเกตอาการตนเอง เป็นระยะเวลา 14 วัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยว ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 คือ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยสบู่/เจลแอลกอฮอล์ เว้นระระยะห่าง ไม่ไปในสถานที่แออัด และใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ อย่างเคร่งครัดข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 15:31 น. อ่านแล้ว 522 ครั้ง