เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 และเยี่ยมเสริมกำลังใจกับผู้ปฏิบัติงานในด่านพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ

วันที่ 12 เมษายน 2564 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ได้มอบหมายให้ นายบุญเชิด เพ็ชรมาก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านบริหาร) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ได้เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 และเยี่ยมเสริมกำลังใจกับผู้ปฏิบัติงานในด่านพื้นที่อำเภอกงไกรลาศโดยเน้นย้ำมาตรการการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโตวิด - 19 ภายใต้การดำเนินงานในหัวข้อ “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยและมีความสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564ข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 13 เมษายน 2564 เวลา 11:09 น. อ่านแล้ว 369 ครั้ง