เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยโควิด 19 พร้อมกันนี้ยังได้นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 รอบที่ 2

21 เมษายน 2564 ดร.นายแพทย์ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางเมตตา ลิมปวราลัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านส่งเสริมและพัฒนา) และนางพรพรรณ ชาติชนะ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่โรงพยาบาลสุโขทัย เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยโควิด 19 พร้อมกันนี้ยังได้นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 รอบที่ 2 ซึ่งจะดำเนินการให้ในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขของจังหวัดสุโขทัยให้ครอบคลุมทั้งหมดข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 11:49 น. อ่านแล้ว 220 ครั้ง