สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยได้รับการสนับสนุนทรัพยากรกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 จากกระทรวงสาธารณสุข

23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยได้รับการสนับสนุนทรัพยากรกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 จากกระทรวงสาธารณสุข 1.กระติกวัคซีนขนาดใหญ่ Cold box 46 และ 53 ลิตร 2. อุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิแบบต่อเนื่อง Data logger 3. อุปกรณ์อ่านอุณหภูมิแบบต่อเนื่อง Interface 4. อุปกรณ์อุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital thermometer เพื่อใช้ในการสนับสนุนระบบขนส่งวัคซีน (ระบบลูกโซ่ความเย็น) ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 11:56 น. อ่านแล้ว 264 ครั้ง