รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จากบริษัท ชัยฤทธิ์ ลีสซิ่ง 58 จำกัด เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์

28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ ทพ.ปัญญา ขวัญวงศ์ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ เป็นประธานในการ รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จากบริษัท ชัยฤทธิ์ ลีสซิ่ง 58 จำกัด เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในการสอบสวน ป้องกันโรค และเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 18:34 น. อ่านแล้ว 259 ครั้ง