ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ฉีดวัคซีนซิโนแวค เข็มที่ 2

28 เมษายน 2564 เวลา 16.00 น. ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ฉีดวัคซีนซิโนแวค เข็มที่ 2 พร้อมด้วย นางเมตตา ลิมปวราลัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านส่งเสริมพัฒนา) นายแพทย์มาโนช อู่วุฒิพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย นายแพทย์เธียรชัย กิจสนาโยธิน รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสุโขทัย และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและให้กำลังใจผู้ป่วยโควิด - 19 ที่พักรักษาตัว ภายในโรงพยาบาลสุโขทัย ณ โรงพยาบาลสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัยข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 18:49 น. อ่านแล้ว 494 ครั้ง