รับมอบน้ำดื่มและอาหารพร้อมบริโภค จาก อุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย และผู้ประกอบการกิจการโรงงาน

29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยพร้อมด้วย ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย รับมอบน้ำดื่มและอาหารพร้อมบริโภค จาก นางสาวอัญชลี พลคชา อุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย และผู้ประกอบการกิจการโรงงาน ได้แก่ บมจ. ยู เอ ซี โกลบอล, บจก. ยู เอ ซี เอนเนอร์ยี่,บจก.น้ำตาลทิพย์สุโขทัย, บจก. อมตะไอซ์ อินดัสทรี, หจก. บิ๊กไอซ์ สุโขทัย, หจก. เอ็น พี ไอซ์, และ หจก. สุโขทัยยูนิค ภายใต้โครงการจิตอาสา “ร่วมใจสนับสนุนน้ำดื่มฝ่าวิกฤต COVID-19” ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในการสอบสวน ป้องกันโรค และเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 10:18 น. อ่านแล้ว 230 ครั้ง