ออกตรวจเยี่ยมประชาชน และแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เน้น แนะนำ การป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมกระตุ้นมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ได้มอบหมายให้ นางเมตตา ลิมปวราลัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านส่งเสริมพัฒนา) และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกับ นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาด จังหวัดสุโขทัย ออกตรวจเยี่ยมประชาชน และแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เน้น แนะนำ การป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมกระตุ้นมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด รวมถึงรับทราบความเดือนร้อนของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในจังหวัดสุโขทัยข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 10:21 น. อ่านแล้ว 342 ครั้ง