รับมอบผลผลิตทางการเกษตรและสิ่งของอุปโภคบริโภค

30 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในการรับมอบผลผลิตทางการเกษตรและสิ่งของอุปโภคบริโภค จาก นายเนตร สมบัติ เกษตรจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับกลุ่มแปลงใหญ่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตามกิจกรรมปันน้ำใจสู้ภัยโควิด เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ในการสอบสวน ป้องกันโรค และเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 10:23 น. อ่านแล้ว 321 ครั้ง