ส่งตัวผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งอาการทั่วไปปกติ แพทย์ตรวจดูอาการ และอนุญาตให้ผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลสนามจังหวัดสุโขทัย (อาคารชวนชม มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย) กลับบ้าน จำนวน 3 ราย

1 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.นายแพทย์ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นางเมตตา ลิมปวราลัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านส่งเสริมพัฒนา) นายแพทย์เธียรชัย กิจสนาโยธิน รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสุโขทัย (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนาม) และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้ส่งตัวผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งอาการทั่วไปปกติ แพทย์ตรวจดูอาการ และอนุญาตให้ผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลสนามจังหวัดสุโขทัย (อาคารชวนชม มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย) กลับบ้าน จำนวน 3 ราย สามารถกลับไปใช้ชีวิตในชุมชนได้ตามปกติ ทั้งนี้ ได้รับคำแนะนำการปฏิบัติตัวตามมาตรการการป้องกัน โรคโควิด-19 เพื่อกักตัวที่บ้านอีก 14 วัน พร้อมทั้งได้มอบชุดหน้ากากอนามัย เจล์แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ณ อาคารชวนชม มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัยข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 10:27 น. อ่านแล้ว 561 ครั้ง