รับมอบน้ำดื่ม 66 แพค จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6

5 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.30 น. ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย มอบให้นางเมตตา ลิมปวราลัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เป็นประธานในการรับมอบน้ำดื่ม 66 แพค จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6 เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ในการสอบสวน ป้องกันโรค และเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:55 น. อ่านแล้ว 290 ครั้ง