ลงพื้นที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย, โรงพยาบาลสวรรคโลก, โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม, โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

11 พฤษภาคม 2564 ดร.นายแพทย์ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายแพทย์กฤษณะ แก้วมูล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านเวชกรรมป้องกัน) นางเมตตา ลิมปวราลัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านส่งเสริมและพัฒนา) และนางพรพรรณ ชาติชนะ หัวหน้ากลุ่มงาน ควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย, โรงพยาบาลสวรรคโลก, โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม, โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 พร้อมกันนี้ยังได้นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ซึ่งจะดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนของจังหวัดสุโขทัยข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 12:09 น. อ่านแล้ว 634 ครั้ง