ติดตามความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมทำโรงพยาบาลสนามของเรือนจำจังหวัดสุโขทั

24 พฤษภาคม 2564 นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นายมนู พุกประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ติดตามความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมทำโรงพยาบาลสนามของเรือนจำจังหวัดสุโขทัย ในส่วนของเรือนจำจังหวัดสุโขทัยขณะนี้ได้ใช้อาคารโรงฝึกงาน ในแดนฝึกวิชาชีพเป็นโรงพยาบาลสนาม สามารถรองรับได้ทั้งหมด 100 เตียง โดยแบ่งเป็น 2 ชั้นๆละ 50 เตียง พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยเพื่อสร้างโดมอเนกประสงค์ (COVID-19) อีกจำนวน 1 หลัง ทั้งนี้ เรือนจำจังหวัดสุโขทัยและเรือนจำสวรรคโลก ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดภายในเรือนจำเป็นอย่างดีโดยจะดำเนินการตรวจหาเชื้อผู้ต้องขังทั้งเรือนจำให้ครบ 100%ข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 16:23 น. อ่านแล้ว 276 ครั้ง