รับมอบชุด PPEจำนวน 200 ชุด จาก จาก บริษัท สิงห์สุโขทัย จำกัด

24 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น. ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในการรับมอบชุด PPEจำนวน 200 ชุด จาก จาก บริษัท สิงห์สุโขทัย จำกัด เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ในการสอบสวน ป้องกันโรค และเฝ้าระวัง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 16:25 น. อ่านแล้ว 311 ครั้ง