ร่วมรับมอบวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนาม ณ อาคารชวนชม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

25 พฤษภาคม 2564 นายมนู พุกประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในการมอบวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยมี ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นางเมตตา ลิมปวราลัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านส่งเสริมพัฒนา) นพ.มาโนช อู่วุฒิพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย นพ.เธียรชัย กิจสนาโยธิน รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสุโขทัย และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมรับมอบวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนาม ณ อาคารชวนชม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัยข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 16:27 น. อ่านแล้ว 413 ครั้ง