ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แก่ประชาชน

7 มิถุนายน 2564 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย นพ.จรัญ จันทมัตตุการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 นายกองโทพยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอเมืองสุโขทัย นพ.มาโนช อู่วุฒิพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แก่ประชาชน และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัยข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 11:23 น. อ่านแล้ว 251 ครั้ง