รับมอบน้ำดื่มจำนวน 100 โหล ชุด PPE จำนวน 50 ชุด และ หน้ากาก N95 จำนวน 160 ชิ้น จากชมรมธนาคารจังหวัดสุโขทัย

9 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย รับมอบน้ำดื่มจำนวน 100 โหล ชุด PPE จำนวน 50 ชุด และ หน้ากาก N95 จำนวน 160 ชิ้น จากชมรมธนาคารจังหวัดสุโขทัย เพื่อมอบให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และหน่วยงานในสังกัด เพื่อใช้ประโยชน์ในการรักษา และ เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา-2019 ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 10:32 น. อ่านแล้ว 286 ครั้ง