ประชุมรับตรวจราชการกรณีปกติ ระบบงานสุขภาพปฐมภูมิ จังหวัดสุโขทัย รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

15 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นางเมตตา ลิมปวราลัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ด้านส่งเสริมพัฒนา เป็นประธานในการประชุมรับตรวจราชการกรณีปกติ ระบบงานสุขภาพปฐมภูมิ จังหวัดสุโขทัย รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี นายนฤดล อ่วมสุข ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 พิษณุโลก ประธานทีมตรวจราชการระบบงานสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 2 พร้อมทีมงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ร่วมตรวจราชการ ผ่านระบบ Cisco WebEx พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าและผลงานเด่น การขับเคลื่อนระบบงานสุขภาพปฐมภูมิจังหวัดสุโขทัย ในผลงาน รพ.สต.ติดดาว, งานสามหมอ, งานคลินิกหมอครอบครัว และ งาน พชอ. โดยมีผู้เข้าร่วมตรวจราชการ จำนวน 15 คน ณ ห้องประชุมพระราชวิมลเมธี ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 09:21 น. อ่านแล้ว 166 ครั้ง