ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 และสาธารณสุขนิเทศก์ พร้อมด้วยทีมตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสุโขทัย รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564

17 มิถุนายน 2564 นพ. ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 นพ.ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ สาธารณสุขนิเทศก์ พร้อมด้วยทีมตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสุโขทัย รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายแพทย์ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นายแพทย์มาโนช อู่วุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย นายแพทย์สมชาย แก้วเขียว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวรฯ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานการพัฒนา/แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ ตามประเด็น Agenda Function Area Based และปัญหาอุปสรรคที่ทำให้การดำเนินงานบรรลุผลได้ยาก รวมทั้งความสำเร็จของงาน ณ ห้องประชุมพระมงคลพัฒนพิธาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 11:11 น. อ่านแล้ว 310 ครั้ง