ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและตรวจสุขภาพช่องปาก พร้อมมอบสิ่งของแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุและผู้พิการ

23 มิถุนายน 2564) เวลา 9.30 น. ดร.ภญ.ธีรยา วรปาณิ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำทีมสมาชิกชมรมแม่บ้านสาธารณสุขฯ อำเภอศรีสัชนาลัย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและตรวจสุขภาพช่องปาก พร้อมมอบสิ่งของแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุและผู้พิการ ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตึก และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จำนวน 4 ราย ในการนี้ ขอขอบพระคุณ คุณสุพิศ กุลชัย หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาล ศรีสัชนาลัย คุณเตชทัต หอมบุปผา ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย สมาชิกชมรมแม่บ้านฯ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ผู้เกี่ยวข้อง และผู้บริจาคสิ่งของมา ณ โอกาสนี้ข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 13:02 น. อ่านแล้ว 255 ครั้ง