สอบสวนและถอดบทเรียนกรณีเด็กจมน้ำเสียชีวิต ในเขตอำเภอศรีสำโรง เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำในพื้นที่อำเภอศรีสำโรง

22 มิถุนายน 2564 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก ได้ลงพื้นที่ ตำบลวังทอง อำเภอศรีสำโรง ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสำโรง สอบสวนและถอดบทเรียนกรณีเด็กจมน้ำเสียชีวิต ในเขตอำเภอศรีสำโรง เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำในพื้นที่อำเภอศรีสำโรง โดยมีภาคีเครือข่ายประกอบด้วย ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอศรีสำโรง ผู้รับผิดชอบงานป้องกันเด็กจมน้ำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังทอง ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และ อสม. จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 13:04 น. อ่านแล้ว 264 ครั้ง