การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตผลิตกัญชง (Hemp) จังหวัดสุโขทัยครั้งที่ 4/2564

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตผลิตกัญชง (Hemp) จังหวัดสุโขทัยครั้งที่ 4/2564 ในการพิจารณาจัดทำความเห็นเพื่อเสนอไปยังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในการพิจารณาออกใบอนุญาตผลิต(ปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) ของผู้ประกอบการที่ยื่นคำขอเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย จำนวน 4 ราย โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมได้แก่ ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย พ.ต.อ.สุขเกษม สุนทรวิภาค รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย นายเนตร สมบัติ เกษตรจังหวัดสุโขทัย นายรณรชัย นวลหงส์ ผู้แทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ณ ห้องประชุมพระมงคลพัฒนพิธาน ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 18:46 น. อ่านแล้ว 347 ครั้ง