นิเทศงาน ผลการดำเนินงาน ด้านสาธารณสุข รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 ณ เครือข่ายสุขภาพอำเภอศรีนคร

8 กรกฎาคม 2564 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ได้ออกติดตาม นิเทศงาน ผลการดำเนินงาน ด้านสาธารณสุข รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 ณ เครือข่ายสุขภาพอำเภอศรีนคร โดยมีนายแพทย์พงศธร เหลือหลาย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร และนายเชาวลิต เลื่อนลอย สาธารณสุขอำเภอศรีนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อำเภอศรีนคร ให้การต้อนรับ ได้รับฟังการนำเสนอ ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 และได้ลงเยี่ยม Local Quarantine และสถานที่ฉีดวัคซีน ณ วัดราษฏร์ศรัทธาธรรม ช่วงบ่ายลงเยี่ยมเสริมพลัง พื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำขุม โดยมี นายภิญโญ พัวศรีพันธุ์ นายอำเภอศรีนคร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำขุม ให้การต้อนรับข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:57 น. อ่านแล้ว 368 ครั้ง